debatt

Dags för försoning i skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mattias Westerberg, SKOGENbild.
Publicerad:

"Vems är Amazonas"?

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Bengt Ek.
Publicerad:

"Tusen arter är inte hotade av skogsbruket"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Att undanta stora arealer barrskog från avverkning är en ineffektiv metod att skydda hotade arter, skriver debattören.
Publicerad:

”Lögner om betestrycket"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Helt avgörande för betessituationen är att vi föryngrar med rätt trädslag, anser Jägareförbundets Daniel Lignåe.
Det är förgraninen, inte antalet älgar, som skapar det hårda betestrycket på tall, menar Daniel Ligné.
Publicerad:

Sidor