Daniel Bengtsson.

”Enskild skogsägare ska inte bära kostnaden för artskydd”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Tretåig hackspett. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
SKOGENdebatt. Nej LRF, artskyddsutredningen säger inte att det är den enskilda markägaren som ensam ska ta ekonomiskt ansvar för att bevara naturvärden. Det skriver Daniel Bengtsson, Birdlife Sverige, i en slutreplik.
Publicerad:

”Artskyddsutredningen är inte ett förbud mot skogsbruk”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bosse Backström, SKOGENbild.
SKOGENdebatt. I drastiska utspel om artskyddsutredningen spelar LRF på en naturlig rädsla hos skogsägare för att förlora sin inkomst. I själva verket vill vi i Birdlife Sverige, som deltagit i utredningsarbetet, att den skogsägare som verkligen gynnar biologisk mångfald ska få stor ekonomisk vinning av det, skriver Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig.
Publicerad: