Centerpartiet

”Staten kan inte göra markägaren till motståndare”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Mats Bildström, SKOGENbiild.
Centern föreslog nyligen att åldersgränsen för slutavverkning ska slopas. Det blev en tydlig markör för hur långt ifrån Miljöpartiet de står. Här förklarar Centern varför de anser att det behövs regellättnader, inte minst för att naturvården ska fungera.
Publicerad: