blädningsskog

Så definieras hyggesfritt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Blädad och flerskiktad skog som plockhuggs kontinuerligt. Foto: Bengt Ek
"Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor”. Så lyder Skogsstyrelsens nya definition.
Publicerad: