Björn Lyngfelt

Järnvägarna som försvinner ner i myren

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Stefan Örtenblad, SKOGEN-bild.
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR I Norrlands skogar finns en fantastisk resurs, en förnybar råvara, ansvarsfullt och långsiktigt skött, som kan vara en viktig del av lösningen på världens behov av produkter som inte belastar planeten Jordens ändliga resurser och klimat, skriver Björn Lyngfelt, styrelseledamot i Föreningen Skogen.
Publicerad:

Svavelreglerna? Det blev värre!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. 1 januari trädde de nya reglerna för svavel i fartygsbränsle i kraft. Vad har hänt sedan dess? Tja, solen fortsätter att gå upp. Men vad ansvariga inte ser är vad som inte händer. Investeringar som inte sker här, utan någon annanstans. Svenska företag måste nu räkna med dubbla bränslekostnaderna jämfört med konkurrenterna, skriver Björn Lyngfelt, styrelseledamot i Föreningen Skogen.
Publicerad:

Svenska miljövänner vilse i kolröken

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Andreas Barth, SKOGENbild
FÖRENINGEN SKOGEN KOMMENTERAR. Inga träd avverkas för att bli biobränslen. De avverkas inte ens för att bli massa och papper. Träd avverkas för att bli trävaror! Det är överblivna restprodukter, som sågspån, rötved och bark, som blir till energi. Det skriver Björn Lyngfelt, styrelseledamot i Föreningen Skogen, apropå en miljöorganisation som genom en snäv analys hävdar att biobränslen är sämre än kol.
Publicerad: