Biometria

AI används vid virkesmätning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
AI-lösningen ritar automatiskt in travens höjd och vedens medellängd. Foto: Biometria.
Biometria har börjat använda artificiell intelligens vid virkesmätning. Det är ett första steg mot helautomatisk mätning vid deras fjärrmätningsterminaler.
Publicerad: