biologisk mångfald

Senare avverkning gör stor artnytta

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kanske kan skogsägaren välja att överhålla ett bestånd med liten risk för stormskador och få tillgodoräkna sig detta som naturvårdsinsats, föreslår forskarna.
Om delar av den brukade skogen får stå kvar längre innan den avverkas skulle tillgången på lämpliga livsmiljöer öka för många arter. Måttliga justeringar av omloppstiden kan ge stora förändringar på landskapsnivå, visar forskning från Future Forests.
Publicerad:

”I stället för strid – bredda diskussionen”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Å ena sidan: växande skog gör störst klimatnytta. Å den andra: värna biologisk mångfald genom att undanta skogen från brukande. En miljönyttighet ställs mot en annan. Men istället för strid mellan produktion och miljö borde vi bredda diskussionen om skogens roll i ett fossiloberoende framtida Sverige, skriver fem skogsprofessorer på SvD Debatt.
Publicerad:

Unga träd görs gamla

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
På några ställen i Skåne utförs "veteranisering" för att öka andelen död ved i yngre träd.
Gamla träd som till viss del innehåller död ved utgör en eftertraktad livsmiljö för en mängd arter. Men träden är en bristvara. I Skåne utförs nu så kallad veteranisering, det vill säga åtgärder för att påskynda träds åldrande.
Publicerad:

Certifiering lyft för skogens arter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGEN
Hälften av Estlands skogar är FSC-certifierade.
FSC-certifieringen bidrar till biologisk mångfald i Estlands skogar. En studie visar att fler levande och döda träd lämnas vid avverkning, blandskog främjas och att ädla lövträd, död ved och sumpskogar bevaras.
Publicerad:

Förändrad flora i skogsmarken

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bärris som lingon och blåbär är relativt ljuskrävande arter och de minskar i södra Sverige, visar forskningsprojektet. Foto: Ulrika Lagerlöf.
Såväl medeltemperatur som nederbörd har ökat i Sverige de senaste 20 åren. Effekterna av det syns tydligt i skogarnas markflora. Mer än hälften av alla arter har påverkats. Men skogarna kan skötas så effekterna blir mindre, visar ny forskning.
Publicerad:

Fem sätt att fimpa mångfald

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Man lär sig mycket på skogsmässor. Inte bara av förståsigpåare i montrar, utan även av de tusentals skogsbrukarna ute på slingan. På MellanskogsElmia lärde jag mig fem sätt att minska den biologiska mångfalden. 
Publicerad:

”Fel fokus för flora- och faunafolket”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Biologisk mångfald ställs mot klimathänsyn. Men det förstnämnda är helt beroende av det sistnämnda, skriver debattören. På bilden en av de 300 blomflugsarter som finns i Sverige.
DEBATT. Den biologiska mångfaldens betydelse för ett hållbart samhälle nämns ständigt när vi pratar klimathänsyn. Naturligtvis ska vi vara rädda om våra arter, men hur långt ska vi gå? Det undrar Lars Christersson, professor och "produktionsnisse".
Publicerad:

Kraftverksgator är en unik miljö

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Även i kraftledningsgator finns möjlighet att välja en skötsel som värnar den biologiska mångfalden.
Även i kraftledningsgator finns möjlighet att välja en skötsel som värnar den biologiska mångfalden.
I tre år har länsstyrelsen i Jönköping kartlagt biotoperna i kraftledningsgatorna. Inventeringen har lett till skötselråd till E.ON så att mångfalden av djur och växter kan bevaras och om möjligt utvecklas.
Publicerad:

Sidor