biologisk mångfald

Verktyg mäter biologisk mångfald

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Sofia Berg är en av skaparna av den biologiska mångfaldsindikatorn. Foto: Högskolan i Skövde.
Högskolan i Skövde har tagit fram ett verktyg som visar hur den biologisk mångfalden ser ut i ett landskap och och hur den påverkas av planerade åtgärder.
Publicerad:

Utdragen död mångas bröd

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Ringbarkad ek
En ringbarkad ek i Blekinge som dock inte ingår i försöken i artikeln. Foto: Le Carlsson/SKOGENbild
RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
Publicerad:

Dåligt ställt för Sveriges arter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Fjällnära områden har större biologisk mångfald än övriga landet. Foto: Mats Bildström, SKOGENbild.
Endast 20 procent av Sveriges naturtyper och 40 procent av Sveriges arter mår bra. Men åtgärder som skydd av skog har hjälpt vissa arter, som fladdermusen, enligt Naturvårdsverket.
Publicerad:

Biotop blir ­bijouteri

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Alla kunde hålla sig för skratt när Föreningen Skogen och Kristdemokraterna bjöd in till Skogens dag i riksdagen nyligen. Skogs­ägaren Kristina Brouneus beskrev hur hon hade fått 45 procent av fastighets­värdet låst av en nyckelbiotop några veckor före planerad avverkning. De köande virkesköparna hade snabbt dragit sig ur och nu stod hon där.
Publicerad:

Sidor