betesskador

Projekt gav mer tall

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
tallskog
Mer tall i försöksområdet, färre skadade tallar och en bättre samverkan mellan skogsägare och jägare. Det är en del av resultatet efter fem års arbete med projektet Mera tall.
Publicerad:

Jan-Eriks knep räddar ”omöjliga” tallplanteringar

Bild för Matts Bildström Written by Matts Bildström On the
Aspen som älgfoder
Aspen producerar älgföda år efter år. Se trädslaget som en viltvårdsresurs, uppmanar Jan-Erik Sorsén.
Det gäller att servera älgen något som är smakligare än tall. Då kan betesskadorna minskas betydligt, anser Jan-Erik Sorsén i sorselebyn Bräskafors. Här serveras några erfarenheter.
Publicerad:

Hjälper det att mata älgen?

Bild för mats.hannerz@silvinformation.se Written by mats.hannerz@si... On the
Älg betar raps. © Foto: Per Bergenheim/SKOGENbild
Raps, mums! Foto: Per Bergenheim/SKOGENbild
Det finns många åtgärder som ökar fodertillgången för klövvilt, men hindrar de skador på ungskogen? Ännu är det till stor del fritt fram för personligt tyckande. Men SLU undersöker nu, tillsammans med bland annat Sveaskog, om det går att påverkar älgens fodertillgång. I fem områden i Sverige testas flera alternativ.
Publicerad:

Plogad väg fintar bort älgen

Bild för Matts Bildström Written by Matts Bildström On the
Älgarna sparar energi genom att långa sträckor följa plogade vägar - och fintas bort från tallföryngringarna.
Tio vintrar i rad har Kjell Nilsson på eget initiativ plogat skogsbilväg längs Gideåälvens dalgång. Allt för att förebygga betesskador på sin och grannens mark.
Publicerad:

Sidor