betesskador

Mer snö, mer betesskador

Bild för Matts Bildström Written by Matts Bildström On the
Tre älgar springer i snön mot skogen
När snötäcket ligger runt en meter eller mer är det svårt för älgarna att ta sig fram, speciellt kalvar. Mycket talar för att älgstammen kommer att decimeras innan vintern är över. Foto: Matts Bildström
VILTBETE. I delar av landet med stort snödjup och sträng kyla är det risk för ökade älgbetesskador när fler djur än vanligt samlas på begränsade områden.
Publicerad:

Så ska kronhjort begränsas

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Barkgnag efter kronhjort
Barkgnag på gran efter kronvilt. Foto: Mattias Westerberg/SKOGENbild
VILTSKADOR. Kronhjort är ett växande bekymmer för många skogsägare. Naturvårdsverket har utrett frågan och åtgärder planeras. Christer Pettersson  på verket berättar.
Publicerad:

Betor kan ge betesskador

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Att försöka avleda älgen från skogsplantor med energirikt foder som betor, potatis och morötter kan ge motsatt effekt. Man kan säga att ett bett av stödutfodringen kan leda till ett bett mer i produktionsskogen, säger forskningsledare Annika Felton vid SLU Skog Alnarp.
Publicerad:

Sidor