Bergvik Skog

Bergvik Skog delas upp

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Bergvik Skog.
Bergvik Skog AB, som äger 2,3 miljoner hektar skog i Sverige, ska delas upp mellan aktieägarna. Störst andel av skogstillgångarna hamnar enligt planerna hos Stora Enso.
Publicerad:

Bergvik Skog vill bygga vindkraft i Söderhamn

Bild för Gunilla Lidén Written by Gunilla Lidén On the
Bergvik Skog har utrett möjligheterna att etablera mer vindkraft på bolagets marker. Inventeringen syftade till att hitta områden med goda vindresurser och relativt liten påverkan på omgivningen. I Söderhamns kommun har man identifierat markområden med lämpliga förutsättningar för fortsatt utredning rapporterar vindkraftsytt.se
Publicerad: