barksborre

Barkborre skippar markvila – blir lättare att bekämpa

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild, skador av granbarkborre.
Ovanligt många granbarkborrar finns kvar under trädens bark istället för att gå i markvila.  Därför är det fortsatt effektivt att avverka och forsla bort angripna träd.
Publicerad:

Miljoner föreslås till barkborrebekämpning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skador av barkborre.
Regeringen vill lägga 30 miljoner kronor årligen i tre års tid för att bekämpa granbarkborren.
Publicerad: