avverkningsstopp

Få artskyddsbeslut 2016

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Tove Thomasson
Tove Thomasson på Skogsstyrelsen hoppas på en översyn av reglerna för artskydd.
NATURSKYDD. Färre avverkningar påverkas av artskyddsbeslut än man kanske kan tro. Förra året fattades bara 13 beslut av den tuffare graden. Men myndig­heterna vill att regeringen ser över reglerna.
Publicerad:

Skogsägare förlorade tjädermål

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Eftersom tjädern är ovanlig i området är det befogat att begränsa avverkningen, anser domstolen. Foto: Wikimedia.
Skogsstyrelsen gjorde rätt när de begränsade en avverkning av skog på marker i Västra Götaland med hänsyn till att det finns tjäder i området. Det har Mark- och miljödomstolen i Växjö beslutat skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.
Publicerad:

Fjällnära avverkningsstopp utreds

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Kerstin Jonsson, SKOGEN-bild.
Man behöver utreda i vilken grad beslut att inte ge tillstånd till avverkning i fjällnära skog begränsar hur en skogsfastighet används. Att klargöra begränsningen är viktigt för att kunna bestämma rätt ersättningsnivå för intrånget, anser Skogsstyrelsen.
Publicerad: