avverkningsanmälan

Vägledningsärende prövas i högre instans

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att pröva om det är möjligt att överklaga en vägledning som Skogsstyrelsen ger till skogsägaren i samband med avverkning.
Publicerad:

Vägledning vid avverkning kan överklagas 

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Exempelvis en naturvårdsorganisation kan överklaga den vägledning som Skogsstyrelsen ger skogsägare i samband med avverkningsanmälan. Det visar en ny dom från kammarrätten.
Publicerad:

Ny dom säger ja till webbpubliceringar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Mattias Westerberg, SKOGENbild.
Skogsstyrelsen har rätt att publicera kartor över planerade avverkningar på webben. Uppgifterna är inte så integritetskänsliga att det förhindrar en publicering, enligt en ny dom i kammarrätten.
Publicerad:

Få artskyddsbeslut 2016

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Tove Thomasson
Tove Thomasson på Skogsstyrelsen hoppas på en översyn av reglerna för artskydd.
NATURSKYDD. Färre avverkningar påverkas av artskyddsbeslut än man kanske kan tro. Förra året fattades bara 13 beslut av den tuffare graden. Men myndig­heterna vill att regeringen ser över reglerna.
Publicerad:

Skogsstyrelsen vill överklaga publiceringsdom

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsen kommer sannolikt att överklaga domen som ger en skogsägare rätt att neka till att hans avverkningsanmälningar publiceras på myndighetens webbplats.
Publicerad: