avverkningsanmälan

En ny ordning i skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Tjäderhona. Foto: Wikimedia.
Det råder en ny ordning i skogen, enligt Skogsstyrelsen. Skogsägare kommer att behöva ta mer hänsyn till alla vilda fåglar liksom andra fridlysta arter.
Publicerad: