avverkningar

Vägledning vid avverkning kan överklagas 

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Exempelvis en naturvårdsorganisation kan överklaga den vägledning som Skogsstyrelsen ger skogsägare i samband med avverkningsanmälan. Det visar en ny dom från kammarrätten.
Publicerad:

”Generell virkesbrist”

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Lastbil vid timmeravlägg.
Bråttom till sågverket. Inställda avverkningar ger effekter långt in under hösten, tror många bedömare. Foto: Thomas Adolfsén/SKOGENbild
RÅVARULÄGET. Industrin har ovanligt låga virkeslager i höst. Den torra sommaren gjorde att avverkningen fick avbrytas på många håll. Det är mest bekymmersamt i Götaland.
Publicerad:

Högre krav på nyckelbiotop i norr

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det kommer att ställas högre krav för att en skog ska klassas som en nyckelbiotop i nordvästra Sverige jämfört med övriga landet. Det visar regeringens besked, enligt Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Avverkning kan ge naturkatastrof

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
Sjön Gesunden
Endast den smala skogsåsen vid husen hindrar Indalsälven att bryta ny fåra. Foto: Per Ericsson
All skogsavverkning i ett område nära Indalsälven stoppas för att förhindra en katastrof. I värsta fall skulle sjön Gesunden kunna tömmas och älven få en ny sträckning.
Publicerad:

Släpp fram kärleken

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
I sommar, till semestern, måste dom dö. Min far och hans två systrar. De har blivit gamla, börjat ruttna lite inuti – och står för nära huset. Det handlar alltså inte rent konkret om mina släktingar, utan deras avatarer, deras livsträd.
Publicerad:

Rosaskimrande info direkt ute i terrängen

Bild för Lars Davner Written by Lars Davner On the
Head Up display, text porjiceras direkt i luften.
Maskinföraren upplever att apteringsinstruktionen hänger mitt i blickfånget cirka fem meter ut i terrängen. På sikt ska den så kallade Forest Falcon integreras direkt i frontrutan.
Det svensk-norska företaget Optea lanserar en Head Up display där all viktig information projiceras direkt i luften, mitt i synfältet utan att föraren behöver flytta blicken. Apteringsinstruktioner rätt ut bland träden!
Publicerad:

Stämplat = inmätt

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Den inmätta volymen vid industrin stämde bra överens med den stämplade volymen. Det stod klart när Michael Andersson på Skogsmästarskolan jämfört stämplingslängder från Uppsala Akademiförvaltning med köparnas mätbesked.
Publicerad:

Tips: Hitta översnöat virke

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Timmeravlägg i snö. Foto: Morgan Karlsson
Timmeravlägg i snö. Foto: Morgan Karlsson
På Skogsforum har tipsen den senaste tiden varit många om hur skotarföraren kan hitta översnöat virke. ”Har ni några trix?” undrade signaturen ”Engstrand”.
Publicerad:

Parkett på gång

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
”Ring Skogskontoret före avverkning, aptera rätt och få mer betalt för eken!” Timmerinköparen Johan Ahlgren vid Kährs i Nybro kan sin uppmaning till skogsägarna för avverkning av ek.
Publicerad:

Låg avverkning i gamla världen

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Nu kommer världsstatistiken för skogsåret 2010. FN-organet FAO rapporterar att avverkningarna i ”den gamla världen” ökade med åtta procent jämfört med året innan. Det gäller närmare bestämt UNECE (Europa, Nordamerika och forna Sovjet). Trots ökningen hade fjolåret den näst lägsta avverkningen sedan 1966!
Publicerad: