avverkning

Färre föryngrar naturligt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Naturlig föryngring, där träd lämnas kvar för att sprida frön efter avverkning, blir allt ovanligare enligt statistik från Skogsstyrelsen.
Publicerad:

Blöta skogsmarker ger massavedbrist

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Björn Svensson, SKOGEN-bild.
Den våta och milda vintern har gjort att förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs har brist på massaved.
Publicerad:

”Gyllene tillfälle att avverka”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
– De som vill öka sin avverkning bör inte vänta, råder Johan Freij, Danske Bank.
- Det är sällan vi brukar ge det generella rådet till landets alla skogsägare att det är ett bra läge för avverkning. Men faktum är att mycket talar för att det är ett gyllene tillfälle att avverka just denna höst, säger Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige, i ett pressmeddelande.
Publicerad:

Senare avverkning gör stor artnytta

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Kanske kan skogsägaren välja att överhålla ett bestånd med liten risk för stormskador och få tillgodoräkna sig detta som naturvårdsinsats, föreslår forskarna.
Om delar av den brukade skogen får stå kvar längre innan den avverkas skulle tillgången på lämpliga livsmiljöer öka för många arter. Måttliga justeringar av omloppstiden kan ge stora förändringar på landskapsnivå, visar forskning från Future Forests.
Publicerad:

Planerade avverkningar granskas

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Under oktober månad kommer Skogsstyrelsen att granska skogsbruket i Uppsala och Västmanlands län. Syftet är att se vilken hänsyn de planerar att ta till hänsynskrävande biotoper vid avverkning.
Publicerad:

Ingen mätbar nytta med skördarinfo på vindrutan

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
apteringsdata
Foto:Skogforsk
Att följa skördarens apteringsdata på hyttfönstret istället för på den vanliga apteringsdatorn ger ingen mätbar effektivisering av avverkningsarbetet – i alla fall inte för erfarna skördarförare.
Publicerad:

Död ved gynnar skogens arter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
död ved
Foto:Nic Kruys.
Död ved som lämnas som hänsyn på hyggen ger omedelbar nytta för många arter som är beroende av solbelyst ved. Men nyttan varierar mellan olika kvaliteter och trädslag, visar en granskning.
Publicerad:

Råd för hyggesfritt blir tydligare

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsägare i blädad skog.
Skogsägare i blädad skog. Nu vill Skogsstyrelsen göra det lättare att använda hyggesfria metoder genom tydligare råd. Foto: Bosse Backström/SKOGENbild
Skogsstyrelsen förtydligade vid årsskiftet sina allmänna råd om vad som ­gäller vid hyggesfria avverkningsmetoder. Syftet är att få ett större genomslag för fler sätt att bruka skogen.
Publicerad:

Sparade skogsdungar räddar arter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
naturhänsyn
Att lämna kvar grupper av träd på hyggen är en form av naturhänsyn som fungerar. Dessa dungar hjälper verkligen många arter att överleva den kritiska hygges- och ungskogsfasen.
Publicerad:

Lättare att skydda fornminne vid avverkning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
lämning
Många inom skogsbruket vill minska skadorna på fornminnen och kulturlämningar. Skogforsk utvecklar nu ett sätt att använda laserdata för att hitta lämningar.
Publicerad: