artskyddsförordningen

"Orimligt rättsprocessande"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Redan 2016 uppmärksammade Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket regeringen på att artskyddsförordningen inte fungerar gentemot markägare. Ändå har inget gjorts, skriver företrädare för LRF och Mellanskog i en debattartikel i Norrtelje Tidning.
Publicerad:

Tjäderdom prövas på nytt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Skogsstyrelsen.
Tingsrätten gav markägaren rätt till ersättning när Skogsstyrelsen stoppade en avverkning på grund av tjäderförekomst. Men nu prövas rätten till ersättning i högre instans.
Publicerad:

Svampmål kan påverka fågelfall

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Nu ska fall ses över som rör bland annat hur lavskrika stoppat skogsavverkningar. Foto: Matts Bildström, SKOGEN-bild.
Den uppmärksammade domen om bombmurklan kan påverka andra fall där avverkningar stoppats på grund av fridlysta arter. Exempelvis kan ärenden som rör fågeln lavskrika bli berörda, enligt Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen.
Publicerad:

”Tyst och artfattigt eller liv och fågelsång?”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Dag Lindgren uttrycker i sin insändare i Västerbottens-Kuriren en oro över att lavskrikan är ett hot mot skogsbruket i norr. Det är en oro som jag har svårt att förstå. Lavskrikan är i ett extremt underläge gentemot det skogsbruk som i dag bedrivs, hävdar insändarskribenten Christer Johansson.
Publicerad: