artskydd

En ny ordning i skogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Tjäderhona. Foto: Wikimedia.
Det råder en ny ordning i skogen, enligt Skogsstyrelsen. Skogsägare kommer att behöva ta mer hänsyn till alla vilda fåglar liksom andra fridlysta arter.
Publicerad:

Tvärvändning i ny lavskrikedom

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Lavskrika. Foto: Per Bergenheim, SKOGENbild.
Mark- och miljööverdomstolen river upp en tidigare dom i det så  kallade lavskrikemålet. Domstolen anser nu att Skogsstyrelsen ska fortsätta handlägga ärendena där avverkningar stoppats på grund av lavskrika.
Publicerad:

Anpassad gallring ger artskydd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Lavskrika. Foto: Julian Klein, SLU.
Lavskrika behöver täta skogar om den häckar nära bebyggelse. Längre bort från husen kan den häcka i öppna skogspartier. Genom anpassad gallring kan man alltså både bruka skogen och värna lavskrikan.
Publicerad:

Sidor