artskydd

Tvärvändning i ny lavskrikedom

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Lavskrika. Foto: Per Bergenheim, SKOGENbild.
Mark- och miljööverdomstolen river upp en tidigare dom i det så  kallade lavskrikemålet. Domstolen anser nu att Skogsstyrelsen ska fortsätta handlägga ärendena där avverkningar stoppats på grund av lavskrika.
Publicerad:

Anpassad gallring ger artskydd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Lavskrika. Foto: Julian Klein, SLU.
Lavskrika behöver täta skogar om den häckar nära bebyggelse. Längre bort från husen kan den häcka i öppna skogspartier. Genom anpassad gallring kan man alltså både bruka skogen och värna lavskrikan.
Publicerad:

Nya kartor skyddar våtmarker vid avverkning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Med hjälp av den nationella höjdmodellen kan man räkna ut åt vilket håll ytligt grundvatten rinner. De blå linjerna visar hur grundvattnet samlas i dalgångar och blir mörkare linjer. Vattnets väg kan följas från små rännilar ända ut till Östersjön.
En ny typ av markfuktighetskartor gör det lättare att planera avverkningen så att skogens vatten och de viktiga närmiljöerna inte skadas.
Publicerad: