artskydd

Stoppad avverkning på grund av artskydd ger rätt till ersättning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild.
En skogsägare som har fått nej till avverkning på grund av artskyddsförordningen har rätt till intrångsersättning, enligt en dom  i mark- och miljödomstolen.
Publicerad:

Dåligt ställt för Sveriges arter

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Fjällnära områden har större biologisk mångfald än övriga landet. Foto: Mats Bildström, SKOGENbild.
Endast 20 procent av Sveriges naturtyper och 40 procent av Sveriges arter mår bra. Men åtgärder som skydd av skog har hjälpt vissa arter, som fladdermusen, enligt Naturvårdsverket.
Publicerad:

Många fåglar i produktionsskogen

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Talltitan var vanligast i den 55-åriga produktionsskogen av gran. Foto: Bosse Backström, SKOGENbild.
En ny undersökning visar att vissa fågelarter som förknippas med äldre skog och höga naturvärden är vanliga i produktionsskogar.
Publicerad:

Rätt av Skogsstyrelsen att besluta om artskydd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Länsstyrelsen har det primära ansvaret men även Skogsstyrelsen har rätt att fatta beslut om artskyddsärenden i samband med avverkningar, visar en vägledande dom i de så kallade lavskrikemålen.
Publicerad:

Skogsägare får rätt i lavskrikemål

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Mark-och miljödomstolen i Östersund upphäver avverkningsförbudet i det så kallade lavskrikemålet. Foto: Per Bergenheim, SKOGEN-bild.
Det var inte rätt av Skogsstyrelsen att stoppa avverkningen hos fem skogsägare i Hälsingland på grund av förekomst av fågeln lavskrika. Det slår Mark- och miljödomstolen fast i en dom i dag.
Publicerad:

Få artskyddsbeslut 2016

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Tove Thomasson
Tove Thomasson på Skogsstyrelsen hoppas på en översyn av reglerna för artskydd.
NATURSKYDD. Färre avverkningar påverkas av artskyddsbeslut än man kanske kan tro. Förra året fattades bara 13 beslut av den tuffare graden. Men myndig­heterna vill att regeringen ser över reglerna.
Publicerad:

”En svamp får inte göra skogen värdelös”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Ska en murkla göra skogen värdelös? Det vore djupt beklagligt om en överdriven tillämpning av EU-direktiv skulle leda till att det för många skogsägare blir omöjligt att bruka sin mark. Det skriver Jonathan Lönnqvist i en ledare i Svenska Dagbladet.
Publicerad: