arbetsmarknad

”Vem vill jobba på ett sjunkande skepp?”

Bild för Matts Bildström Written by Matts Bildström On the
För Lennart Sjödin är det inte helt lätt att få tag i arbetskraft till sitt expansiva skogsvårdsföretag i Norrlands inland. Det finns familjer som vill flytta ut på landet, men då måste det också finnas arbeten som passar kvinnorna, och en fungerande samhällsservice. Här går utvecklingen åt fel håll.
Publicerad:

Sidor