arbetsmarknad

Förarbrist hotar

Bild för birgittasennerdal Written by birgittasennerdal On the
ARBETSMARKNAD. 40 procent av storskogsbrukets maskinförare går i pension inom tio år. För att det inte ska påverka industrin krävs kreativa insatser, enligt Skogforsk. 
Publicerad:

Klarar sig svenskt skogsbruk utan utländsk arbetskraft?

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Skulle röjningen och planteringen bli av utan gäst- eller säsongsarbetare? Är det bara av ekonomiska skäl svenska företag rekryterar utomlands? Finns det inte arbetskraft på hemmaplan? Svara på Månadens fråga och berätta om era erfarenheter av utländsk arbetskraft!
Publicerad:

De röjer vägen till nytt jobb

Bild för Karin Bernle Written by Karin Bernle On the
Skog kan erbjuda förhållandevis enkla sysslor som kan öppna vägar in på arbetsmarknaden. Och det finns alltid jobb som måste göras. SKOGEN har träffat långtidsarbetslösa och nyanlända som hoppas på en ny framtid.
Publicerad:

Maskinförarna har svårt att få jobb

Bild för Matts Bildström Written by Matts Bildström On the
– Just nu är läget onormalt. Lågkonjunkturen gör arbetsgivarna försiktiga när det gäller anställningar. Det säger Dan Forsberg på Burträsk naturbruksgymnasiums skogslinje.
Publicerad:

Dåliga villkor ger rekryteringskris

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
Ulf Sandström
Ulf Sandström, SMF
–Vi söker yngre personer som klarar ett av Sveriges mest intressanta jobb, säger Ulf Sandström, vd för Skogsmaskinföretagarna, SMF. Arbetskraftsbristen och de dåliga villkoren diskuterades livligt på årsstämman i Åre.
Publicerad:

Sätta plant inget sommarjobb

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Sune Jonsson
Entreprenören Sune Jonsson har bland annat elever från idrottsgymnasiet i Torsby på lönelistan. Men då får det bli arbete på vårhelgerna. När sommarlovet kommer är säsongen i stort sett slut.
Planteringssäsongen, i varje fall i Mellansverige, sammanfaller inte med skolloven längre. Varken i början eller slutet av sommaren.
Publicerad:

Skojar ni? Kvinnor i skogen?

Bild för Annika Perslid Written by Annika Perslid On the
Skogskvinnor på möte
Från vänster: Neringa Sidlauskaite (Litauen), Kati Kruthoff (Tyskland), Elena Konshu (Ryssland), Sybille Michels, Katharina Kolata och Brigitte Japp (Tyskland), Julia Baranova (Ryssland), Helene Reiter (Sverige) och Diana Mizaraite (Litauen).
24 skogskvinnor från fem länder runt Östersjön träffades i våras på en konferens i Karlskrona för erfarenhetsutbyte och nätverkande.
Publicerad:

Skogsvårdsjobben måste bli attraktiva för unga

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Analysen. Det behövs arbetskraft i skogsvården samtidigt som ungdomsarbetslösheten är omfattande. För att komma tillrätta med båda problemen behövs attraktiva arbetstillfällen. En bra lösning är diversifierade skogsvårdsföretag. Nu behövs samling för att kunna lösa problemen.
Publicerad:

Intresset för ”Väx med Skogen” rekordstort

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Det nya stödet till företagare ska inspirera till och skapa förutsättningar för nya jobb med anknytning till skog. Vid första ansökningsomgången kom ansökningar för sammanlagt 80 miljoner kronor in från hela landet. Skogsstyrelsen har 10 miljoner kronor per år att dela ut fördelat 2012-2015.
Publicerad:

Vem vill vara bäst i Reinfeldts klass?

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
Emma gör stora affärer och träffar massor med folk i jobbet. Björn forskar och är arkitekt för landskapet. Hanna har drömuppgiften att förvalta en egen bit natur och odla förnyelsebar råvara. I det här numret träffar vi tre unga människor som har hittat skogen. Men hur många andra unga gör det?
Publicerad:

Sidor