Aptering

Lång stock kan löna sig

Bild för Per Ericsson Written by Per Ericsson On the
Skördare med lång stock
Längre stockar från skogen som skannas och kapas vid sågverken ökar virkets värde, visar Ida Kihlgren i ett examensarbete vid SLU. Foto: Per Ericsson
APTERING. Att köra ut längre stockar ur skogen och röntga dem vid industrin kan göra det möjligt att optimera apteringen och öka virkesvärdet, visar ett examensarbete från jägmästarutbildningen.
Publicerad:

”Apteringen, ett svart hål för skogsägaren”

Bild för Carl Henrik Palmér Written by Carl Henrik Palmér On the
Lennart Bertilsson
Det kostar några kronor per kubikmeter för att göra rätt, menar Lennart Bertilsson.
Lennart Bertilsson är obeveklig i sin ståndpunkt: Skogsägarna förlorar stort på grund av slarvig aptering, Det kan handla om en miljard kronor.Här utvecklar han sitt resonemang och tipsar vilka krav skogsägarna kan ställa.
Publicerad:

Rosaskimrande info direkt ute i terrängen

Bild för Lars Davner Written by Lars Davner On the
Head Up display, text porjiceras direkt i luften.
Maskinföraren upplever att apteringsinstruktionen hänger mitt i blickfånget cirka fem meter ut i terrängen. På sikt ska den så kallade Forest Falcon integreras direkt i frontrutan.
Det svensk-norska företaget Optea lanserar en Head Up display där all viktig information projiceras direkt i luften, mitt i synfältet utan att föraren behöver flytta blicken. Apteringsinstruktioner rätt ut bland träden!
Publicerad: