Analysen

”Apteringen, ett svart hål för skogsägaren”

Bild för Carl Henrik Palmér Written by Carl Henrik Palmér On the
Lennart Bertilsson
Det kostar några kronor per kubikmeter för att göra rätt, menar Lennart Bertilsson.
Lennart Bertilsson är obeveklig i sin ståndpunkt: Skogsägarna förlorar stort på grund av slarvig aptering, Det kan handla om en miljard kronor.Här utvecklar han sitt resonemang och tipsar vilka krav skogsägarna kan ställa.
Publicerad:

Är ”skogssektorn” beredd att skapa framtiden?

Bild för ulla.sundin.beck@telia.com Written by ulla.sundin.bec... On the
Skogen har stått i åttio år och är avverkningsmogen igen. Och sedan planterar vi nytt och väntar på nästa slutavverkning. Omloppstid efter omloppstid – men går det att fortsätta så? Framtiden tränger sig på som klimatförändringar, energibehov, turistönskningar om vackra miljöer, vindkraft, ökad befolkning utan ökad pappersläsning.
Publicerad:

Analys: Entreprenörernas skilda världar

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
I SKOGEN nr 9 2013 presenterade jag en modell för att diagnosticera vad som är bra och dålig organisationsmiljö för maskinförarna. Här följer jag upp med att visa på mönster, företagets goda repektive onda cirkeln, som jag kunnat härleda från intervjuundersökningar med entreprenörer och maskinförare.
Publicerad:

Skogsvårdsjobben måste bli attraktiva för unga

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Analysen. Det behövs arbetskraft i skogsvården samtidigt som ungdomsarbetslösheten är omfattande. För att komma tillrätta med båda problemen behövs attraktiva arbetstillfällen. En bra lösning är diversifierade skogsvårdsföretag. Nu behövs samling för att kunna lösa problemen.
Publicerad:

Kan naturvården lita på skogsbruket?

Bild för Carl Henrik Palmér Written by Carl Henrik Palmér On the
Analysen. I den svenska modellen för naturvård i skogsbruket är skogsägarnas frivilliga avsättningar ett viktigt ben. Totalt har storskogsbruk och familjeskogsbruk lovat att skydda drygt 1 miljon hektar produktiv skogsmark. Frivilligt och utan ersättning. Kan naturvården lita på detta?
Publicerad:

Tjädern är skogens själ – men hur mår den egentligen?

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
Analysen. Frågan hur det går för tjädern väcker passion och heta känslor – det blir faktiskt rena getingboet mitt i den sevärda tjäderleken. Det är inte lätt att bilda sig en egen uppfattning när personer med gott anseende har olika åsikter och pekar i vitt skilda riktningar.
Publicerad: