Altinget

”Nya nyckelbiotopsregler ger tydligare balans mellan miljö och produktion"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Herman Sundqvist bemöter Birdlifes kritik. Foto: Veronica Lax.
DEBATT. Att införa olika nivåer för nyckelbiotoper har fördjupat sprickan mellan miljörörelsen och skogsbruket,  skriver Birdlife på debattplats i Altinget. Men Skogsstyrelsens generaldirektör anser att reglerna förtydligar balansen mellan produktion och miljö i skogsbruket.
Publicerad:

”Det är utvecklingen som oroar”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Det är inte främst dagens nyckelbiotopssituation som oroar skogsägare, utan utvecklingen. Arealen är på väg att minst fördubblas, skriver Marcus Svensson, näringspolitisk kommunikatör på Södra, i en debattartikel i Altinget.
Publicerad:

120 forskare varnar för EU:s skogspolitik

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Största delen av skogsprodukterna är kortlivade, som papper och biobränslen, hävdar forskarna.
120 forskare varnar för EU slagit in på fel väg vad gäller skogen. De anser att Inriktningen, med bland annat ökad användning av biobränslen, kan leda till ökade utsläpp av växthusgaser, enligt Altinget.
Publicerad:

Hela landet ska biotopinventeras

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Nyckelbiotop med svampen brandticka i Blekinge. Foto: Mattias Westerberg, SKOGEN-billd.
Regeringen vill göra en nyckelbiotopsinventering som omfattar hela landet. Inventeringen ska komma igång nästa år och genomföras under en tioårsperiod, säger miljöminister Karolina Skog (MP) till Altinget.
Publicerad:

Skogvårdslag förstärker konflikt

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsvårdslagen sammanblandar de allmänna intressena av skogsproduktion och rennäringen med äganderätten och renskötselrätten, hävdar Malin Brännström. Foto: Matts Bildström, SKOGEN-bild.
DEBATT Skogsvårdslagstiftningens brister gör att konflikten mellan renskötsel och skogsbruk förstärks. Det finns inga tydliga bestämmelser för hänsyn eller kompensation för skada. Det skriver Malin Brännström, Juridiska institutionen vid Umeå universitet, i Altinget.
Publicerad:

"Vi bjuder in fler miljöorganisationer”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Det väsentliga är att utveckla arbetssätten till något bättre, skriver Herman Sundqvist. Foto: Viveka Östman.
DEBATT Vi beklagar att Skogsstyrelsens beslut om paus i inventeringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige har uppfattats som att vi föregriper arbetet i samverkansgruppen. Vi avser att bjuda in fler miljöorganisationer till arbetet. Det skriver generaldirektör Herman Sundqvist i en replik till Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen i Altinget.
Publicerad:

”Regeringsslarv sänkte kilometerskatten"

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Matts Bildström, SKOGEN-bild.
När utredaren Wilhelm Andersson på tisdagen lämnade över sitt förslag på kilometerskatt till finansministern var det redan politiskt dödförklarat. Klokt, säger många men regeringen får också kritik för att ha gett utredaren dåliga direktiv, skriver Altinget.
Publicerad:

Sidor