Altinget

”Sveaskog motarbetar markbytesprogram”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Per Bergenheim, SKOGENbild.
Januariavtalet är kristallklart: Sveaskog ska avstå mark till ett nytt markbytesprogram. Men detta motarbetas av Sveaskog trots att ersättningsmarker behövs framför allt för att lösa konflikten om fjällnära skogar, skriver bolagets tidigare styrelseordförande Bo Dockered i Altinget.
Publicerad:

”Nyckelbiotoper regleras inte av lagen”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.
Skogsstyrelsens tillsyn görs för att se till att lagar efterlevs, nyckelbiotoper regleras inte av lagen. Att fortsätta registrera nyckelbiotoper kan underminera tilltron till tillsynsverksamheten, skriver Skogsstyrelsens gd Herman Sundqvist i en replik i Altinget.
Publicerad:

"Lägg Skogsstyrelsens ansvar på länsstyrelserna”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Johanna Sandahl. Foto: Naturskyddsföreningen.
Om Skogsstyrelsens styrelse  fortsätter på den inslagna vägen är en omföring av ansvar till länsstyrelserna helt nödvändig för att miljömålsarbetet ska nås. Det skriver Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen, i en debattartikel i Altinget 
Publicerad:

Sidor