äganderätt

Timmeravgift och utsläppshandel ska betala för skydd av skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
För att nå miljömålen och säkra den biologiska mångfalden måste 20 procent av Sveriges produktiva skogsmark undantas från brukande. Det kan ske dels genom avsättning i naturreservat, dels genom att anpassa skötseln av den brukade arealen, skriver miljökonsult Magnus Nilsson i en statligt finansierad rapport.
Publicerad:

”Fossilfritt nås inte utan familjeskogsbruket”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGEN, familjeskogsbruk
Genrebild. Foto: Matts Bildström, SKOGENbild.
DEBATT. Ska Sverige fortsätta att vara ledande i omställningen till ett fossilfritt samhälle måste uttaget ur skogen öka. Inte minska. Och då får man inte försvåra för familjeskogsbruket, skriver bland andra Eskil Erlandsson, Centerpartiet, i en debattartikel i Smålandsposten.
Publicerad:

”Politiker, välkomna till familjeskogsbruket”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Lina Edin, Monica Bubholtz, Pär Skinnargård och Stina Bergström pratade om familjeskogsbrukets villkor.
Värmländska Nykvists skog bjöd in politiker för att synliggöra familjeskogsbruket. ”Att bjuda in just Miljöpartiet känns naturligt eftersom de har många synpunkter på skogen” anser skogsbolaget.
Publicerad:

”Rädslan förtar glädjen”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT. Det förslag som skapar mest ångest i översynen av skogsvårdslagstiftningen är möjligheten för miljöorganisationer att överklaga Skogsstyrelsens beslut om avverkningar. Rädslan för problem förtar glädjen att äga skog, skriver ATL:s ledarskribent Tord Karlsson.
Publicerad:

”Inskränkt äganderätt bör motas i grind”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Individuellt ägande utgör grunden för västvärldens välstånd, skriver artikelförfattaren.
DEBATT Dessvärre har äganderätten återigen börjat ifrågasättas i Sverige. Många skogsägare har till följd av Artskyddsförordningen fått brukanderätten över den egna skogsmarken inskränkt och därmed är decenniers investeringar och sparande plötsligt omintetgjorda, skriver Tony Gunnarsson, Svenskt Näringsliv.
Publicerad:

”Vi skapar värde åt hela samhället”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
DEBATT Den som försörjer sig genom att aktivt äga och bruka skog skapar ett värde åt sig själv men samtidigt betydande värden för oss alla – för samhället. Vi ser tyvärr att det mer och mer petas i den enskildes rätt att äga och bruka sin mark. Det senaste övertrampet är regeringsbeslutet att utöka viltförvaltningsdelegationerna, skriver LRF Örebros regionstämma i ett uttalande.
Publicerad:

Sidor