Äbin

Älgbete minskar

Bild för Anders Danielsson Written by Anders Danielsson On the
Foto: Matts Bildström, SKOGENbild.
Årets älgbetesinventering (Äbin 2020) från Skogsstyrelsen visar att betesskadorna har minskat på flera håll i Götaland, Svealand och Gävleborgs län jämfört med förra året.
Publicerad: