Krisen: Inte så illa som befarat

Det har varit ett första halvår med snabba förändringar för skogsindustriprodukter. Bakom oss hade vi ett 2019 med prisnedgångar på pappersmassa och trävaror, och som en följd också sänkta ­priser på massaved och timmer. 

Vid inledningen av 2020 syntes vissa ljuspunkter för trävarorna, men de släcktes snabbt när pandemin slog till. På vissa marknader – däribland den för svenska sågverk så viktiga brittiska marknaden – blev det tvärstopp.

Det fanns en nervositet hos sågverken, de permitterade och minskade produktionen, men det vände snabbt. En förklaring som pekas ut är att när många tillbringade mycket tid hemma under våren köpte de också ­trävaror för att exempelvis bygga altandäck. De ­svenska byggmaterialhandlarna har rapporterat om 
en ökad efterfrågan.
Det blev med andra ord inte så illa som många ­kanske trott.
Att andra länder nu öppnar igen är viktigt för de exportberoende sågverken och därmed ser det i det korta perspektivet ganska bra ut för dem.

Alla bedömare påpekar dock att det är svårt att göra längre prognoser än över sommaren. Ingen vet om ­länder kommer att stänga igen under hösten eller ­vintern på grund av coronaviruset. Utbudet av trävaror från andra länder bedöms också öka under hösten, enligt Danske Bank. Bland annat handlar det om att sågverk i Finland stod stilla under flera veckor under våren på grund av en strejk, vilket minskade utbudet av trävaror.
Det har pratats en hel del om hur efterfrågan på ­toalettpapper ökade i början av krisen. Det stämmer att efterfrågan på mjukpapper har ökat under krisen, men enligt bedömare har efterfrågan på grafiskt ­papper samtidigt minskat mycket. När medarbetare inte är på sina arbetsplatser skriver de inte ut lika många A4-sidor, lite enkelt uttryckt. 
För priset på pappersmassa betyder detta sammantaget att det bedöms ligga kvar på oförändrad nivå.

Sedan nyår har massavedspriserna sänkts i södra ­Norrland, Svealand och Götaland. Timmerpriserna har också gått ner, framför allt i Svealand. Just den här månaden är det dock inte så många förändringar.
Hur priserna utvecklas framöver beror på flera olika faktorer och det är svårt att göra några bedömningar. Hur blir sommarens angrepp av granbarkborre? Hur utvecklas världsekonomin? Det är mycket vi inte vet och det är mycket vi inte kan påverka. 
Särskilt i Mellansverige styrs avverkningarna ­mycket av granbarkborreangrepp. Som drabbad skogsägare är det bara att göra det bästa av situa­tionen och försöka rädda så ­mycket virkesvärde som möjligt.

SKOGEN 6-7/2020

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb