Jämförpriser juli 2015

SKOGENs virkesspecial – se vad bolagen och skogsägareföreningarna ger för ditt normalbestånd.

Kommentar: Sug efter björk

Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning
Svart färg = oförändrat

JÄMFÖRPRISER • 10 JUNI 2015
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms
 TallGran
BillerudKorsnäs, Norrb inland 3)452327
BillerudKorsnäs, Norrb kust 3)476369
Norra Skogsäg, Norrb. kust400319
SCA, Norrbotten kust425330
Sveaskog, Norrbotten449357
Holmen, Västerbotten388362
Norra Skogsäg, Västerb. norra404327
SCA, Västerbotten426344
Sveaskog, Västerb. kust449364
Nätraälven, Ångermanland452402
N. Skogsäg., Ångermanl.381340
Norrskog, S. Lappland/Jämtland405340
Holmen, Västernorrl/N Jämtl392348
Norrskog, Västernorrl. kust405340
SCA, Västernorrland/Jämtland407357
Stora Enso, Jämtl/Härjed/Hälsingl389326
Holmen, Häls/Härjed/Medelp/S Jämt403329
BillerudKorsnäs, Hälsingland407375
Mellanskog, Häls/Härjed419331
Sveaskog, Hälsingl/Härjed398353
Holmen, Dal/Gästrikland411334
Mellanskog, Dal/Gästr418339
Stora Enso, Dal/Gästr379328
BillerudKorsnäs, Dalarna384349
BillerudKorsnäs, Gästrikland394357
Sveaskog, Dal/Gästr406341
VVDS, Värmland 2)425382
Stora Enso, N.Värml, N.Örebro363344
Forimp, Södra Värmland456398
Mellanskog, Västm/Uppl/N Sthlm/N Örebro/N Värml396349
Sveaskog, Västm/Uppl/N.Värm391347
Stora Enso, Upps/Sthlm/Västm379328
Holmen, Uppland391348
Holmen, N. Örebro/Västmanl381349
BillerudKorsnäs, N. Örebro/Västmanl/
Sthlm/Uppl
393358
Mellansk, S Örebro/S Värml/Sörml/S Sthlm408369
Stora Enso, S.Örebro, S.Värml366353
Sveaskog, Sörml/Närke/S.Värml406364
Stora Enso, Sörmland388375
Holmen, Sörmland/S. Örebro403372
BillerudKorsnäs, S. Örebro/Sörmland401381
VVDS, Dalsland 2)452411
Stora Enso, V. Götaland388328
Sveaskog, Skaraborg432412
Sveaskog, Götaland506440
Holmen, Norrköping, Tranås, Vimmerby502452
Södra, Region Öst498474
Södra, Region Väst434464
Mellanskog, Gotland407348
   
Finland södra v22, €9,34612527
MASSAVED • 10 JUNI 2015
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms.
 BarrGranBjörk
BillerudKorsnäs, Norrb250290
Holmen, Norrb/Västerb280290
Norra Skogsägarna Norrb/Västerb/Ångermanl275300
SCA, Norrbotten/Västerbotten250290
Sveaskog, Norrb/Västerb275300
Nätraälven, Ångermanland300300
Holmen, Västernorrl/N Jämt280280290
Norrskog , Västernorrland250250271
SCA, Västernorrland250262290
Holmen, Hälsingland230245270
Holmen, Dal/Gäst/Härjed/S Jämtl230245270
Stora Enso, Häls/Härjed230245265
Sveaskog, Häls/Härjed230245265
Mellanskog, Häls/Härjed230245270
Mellanskog, Dalarna/Gästr230245270
Stora Enso, Dalarna/Gästr230245265
Sveaskog, Dalarna/Gästr230245265
BillerudKorsnäs, Dal/Gästr/Värml230245265
Holmen, Uppland/Örebro230245270
Holmen, Västmanl/Sörml 1)230245270
Mellansk, Västmanl/Uppl/Mälard 1)230245275
Stora Enso, Mälardalen 1)230245270
BillerudKorsnäs, Mälard/Örebro 1)230245270
Sveaskog, Västmanl/Sörml/Uppl 1)230245270
VVDS, Värmland 2)230245270
Mellanskog, Värmland/Örebro230245270
Stora Enso, Värmland230245265
Sveaskog, Örebro230245270
Sveaskog, Värmland230245265
Forimp, Värmland230245265
Stora Enso, Värmland/Örebro230245270
Stora Enso, Bohuslän/Dalsland250265290
VVDS, Dalsland280295295
Holmen, Östergötland/Småland280295320
Sveaskog, Östergöt/N:a Smål280295320
Södra, Västra Götaland280280320
Södra, Östra Götaland280295320
Mellanskog, Gotland250250275
Sveaskog, Skaraborg280280295
    
Finland v22, €9,34286277258
Lettland Nord €9,34286294309
Lettland Syd €9,34280289321
  
FÖRKLARINGAR JÄMFÖRPRISER OCH MASSAVED

• Listan på jämförpriser återspeglar priset per kubikmeter när ett normalbestånd avverkas. Timrets längd, kvalitet, diameter och andel massaved vägs ihop.
• Gäller avverkningsuppdrag.
• Exkl. avverkningskostnader.
• Underlaget för jämförpriserna är köparnas prislistor och VMF Qberas stambank för Mellansverige. Avsmalningen är olika i norr och söder, vilket innebär att visade priser är något för höga i norr och för låga i söder.
• Apteringstillägg (längdutfall) är inräknat.
• Massaved anges exkl. transportavdrag. Norr om E 18 finns transportavdrag.
Mer om hur jämförpriserna fungerar kan du läsa på skogen.se/jamforpriser.
1)Ej transportavdrag.
2) Västra Värmlands och Dals Skogsägareförening. Ej transportavdrag.
3) Transportavdrag på timmer.

SKOGEN 6-7/2015

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb