Jämförpriser juli 2010

SKOGENs virkesspecial – se vad bolagen och skogsägareföreningarna ger för ditt normalbestånd.

Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning
Svart färg = oförändrat

SNITTPRISER • 11 JUNI 2010
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms
 TallGran
Holmen, Norrbotten479390
Norra Skogsäg, Norrb 1)526396
SCA, Norrbotten515352
Sveaskog, Norrbotten506383
Holmen, Västerbotten526390
Norra Skogsäg, Västerb 2)511372
SCA, Västerbotten515368
Sveaskog, Västerbotten507387
   
Holmen, Västernorrl/Jämtl494412
Norrskog, Kustlistan479390
SCA, Västernorrland497413
Stora Enso, Jämtland503444
SCA, Jämtland497413
Holmen, Härjedalen469367
Holmen, Hälsingland469374
Stora Enso, Hälsingland503444
   
Stora Enso, Dalarna500415
Sveaskog, Dalarna461386
Stora Enso, Gästrikland500415
Holmen, Uppland451389
Mellanskog, Uppland503444
StoraEnso, Mälardalen501451
Holmen, Sörmland458457
Mellanskog, Sörmland503444
Sveaskog, Sörmland485418
Stora Enso, N. Mälardalen*488445
Holmen, Västmanland439441
Mellanskog, N. Mälardalen*503444
Sveaskog, Västmanland452386
Holmen, Örebro459447
Mellanskog, N. Örebro503444
Mellanskog, S. Örebro, S. Värml516457
Stora Enso, Örebro474433
Mellanskog, Värmland503444
Stora Enso, Värmland474433
   
Stora Enso, Skaraborg488445
Sveaskog, Skaraborg414422
Sveaskog, Götaland567501
Holmen, Norrköping575529
Holmen, Tranås567521
Holmen, Vimmerby571519
Södra, Götaland571519
Mellanskog, Gotland469420

MASSAVED • 11 JUNI 2010

Pris i kr/m3 fub. exkl. moms
 BarrGranBjörkAsp
rensort
Holmen, Norrb/Västerb300300
Norra Skogsägarna300300240
SCA, Norrb/Västerb290290
Sveaskog, Norrb/Västerb300300300240
     
Holmen, Västernorrland 3)305320305
Norrskog , Västernorrland 3)308320291232
SCA, Västernorrland 3)305317305241
Holmen, Hälsingland305320305255
Holmen, Härjedalen305320305255
Stora Enso, Häls/Härjed305320300260
 
Mellanskog, Dalarna/Gästr305320300260
Stora Enso, Dalarna/Gästr305320300260
Sveaskog, Dalarna/Gästr305320305255
Holmen, Uppland305320305285
Holmen, Västmanland305320305255
Mellansk, Västmanl/Uppl305320300260
     
Mellanskog, Mälardalen305320300260
Stora Enso, Mälardalen305320300260
Sveaskog, Mälardalen305320305255
Holmen, Sörmland305320305255
     
Mellanskog, Värmland305320300300
Stora Enso, Värmland305320300260
Sveaskog, Värml/Örebro305320305290
Stora Enso, Örebro305320300260
Holmen, Örebro305320305290
Mellanskog, Örebro305320305300
Stora Enso, Bohus/Dalsl315330300260
     
Holmen, Östergötland315330300280
Sveaskog, Östergötland315330300280
Holmen, Småland315330300280
Södra, Götaland315330300250
Mellanskog, Gotland315300300255
Sveaskog, Skaraborg315330300275
FÖRKLARINGAR
SNITTPRISER:
• Listan återspeglar priset per kubikmeter när ett normalbestånd avverkas. Längd, kvalitet, diameter och massaved avvägs.
• Priserna gäller avverkningsuppdrag och vid skogsbilväg, exkl. moms. – Avverkningskostnader är inte fråndragna.
• Underlaget är köparnas prislistor och VMF: Qberas stambank för Mellansverige. Avsmalningen är olika i norr och söder, vilket innebär att visade priser är något för höga i norra och för låga i södra Sverige.
• Apteringstillägg (längdutfall) är inräknat).
• Massaveden anges exkl. transportavdrag.

* Uppsala, Stockholm och Västmanland

SKOGEN 6/10

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb