Jämförpriser januari 2011

SKOGENs virkesspecial – se vad bolagen och skogsägareföreningarna ger för ditt normalbestånd.

Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning
Svart färg = oförändrat
Grå färg = prognos.

Från 1 januari har Mellanskog garantipriser (se artikel till höger).

SNITTPRISER • 15 DECEMBER 2010

Pris i kr/m3 fub. exkl. moms

 TallGran
Billerud574438
Holmen, Norrbotten516402
Norra Skogsäg, Luleålistan523394
SCA, Norrbotten530395
Sveaskog, Norrbotten534402
Holmen, Västerbotten516402
Norra Skogsäg, Skellefteålistan523394
SCA, Västerbotten530407
Sveaskog, Västerbotten532405
Norrskog, S. Lappland484400
   
Holmen, Västernorrl/Jämtl501421
Norrskog, Kustlistan479418
SCA, Västernorrland502414
Stora Enso, Jämtland473389
SCA, Jämtland502414
Holmen, Härjed/Dal/Gästr503398
Holmen, Hälsingl/Medelp503406
Stora Enso, Hälsingland473389
   
Stora Enso, Dalarna454395
Sveaskog, Dalarna-60-40
Stora Enso, Gästrikland454395
Holmen, Uppland471423
Mellanskog, Uppl/Sthlm-38-29
   
Sveaskog, Sörm/Närk/S.Värm-60-40
Stora Enso, N. Mälardalen 1)454412
Holmen, Västmanland466433
Mellanskog, Västmanland-38-29
Sveaskog, Västmanl/Uppl-60-40
Holmen, N. Örebro466433
Mellanskog, N. Örebro-38-29
Mellanskog, S. Örebro, S. Värml-38-29
Stora Enso, Örebro435402
Mellanskog, N. Värmland-38-29
VVDS, V. Värmland 2)-50-33
Stora Enso, Värmland458424
Stora Enso, Sörmland466420
Holmen, Sörmland484448
Mellanskog, Sörmland-38-29
   
Stora Enso, V. Götaland468457
Vida, SkaraborgSänkningar planerade
Sveaskog, Skaraborg-60-40
Sveaskog, GötalandAvvaktar
Holmen, Norrköping524483
Holmen, Tranås524483
Holmen, Vimmerby524483
Södra, Götaland524490
Vida, SmålandSänkningar planerade
Mellanskog, Gotland-38-29
 
MASSAVED • 15 DECEMBER 2010
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms.
 BarrGranBjörk
Billerud330330
Holmen, Norrb/Västerb330330
Norra Skogsägarna350350
SCA, Norrb/Västerb330330
Sveaskog, Norrb/Västerb330330
    
Holmen, Västernorrland326338326
Norrskog , Västernorrland350362350
SCA, Västernorrland330342330
Holmen, Hälsingland305320305
Holmen, Härjed/Dal/Gäst305320305
Stora Enso, Häls/Härjed305320300
Mellanskog, Häls/Härjed330345330
 
Mellanskog, Dalarna/Gästr330345330
Stora Enso, Dalarna/Gästr305320300
Sveaskog, Dalarna/Gästr305320305
Holmen, Uppland305320305
Holmen, Västmanland305320305
Mellansk, Västmanl/Uppl315330330
    
Mellanskog, Mälardalen315330330
Stora Enso, Mälardalen 1)305320300
Sveaskog, Uppland305320305
Sveaskog, Västml/Söderm305320305
Holmen, Sörmland305320305
    
VVDS, V. Värmland330345330
Mellanskog, Värmland330345330
Stora Enso, Värmland305320300
Sveaskog, Värml/Örebro305320305
Stora Enso, Örebro305320300
Holmen, Örebro305320305
Mellanskog, Örebro315330330
Stora Enso, Bohus/Dalsl315330300
    
Holmen, Östergötland315330330
Sveaskog, Östergötland315330330
Holmen, Småland315330330
Vida315330330
Södra, Götaland315330330
Mellanskog, Gotland315315330
Sveaskog, Skaraborg315330330
Sveaskog, Götaland315330330
    
FÖRKLARINGAR

SNITTPRISER:
Snittpriser:
• Listan återspeglar priset per kubikmeter när ett normalbestånd avverkas. Timrets längd, kvalitet, diameter och andel massaved vägs samman.
• Gäller avverkningsuppdrag.
• Exkl. avverkningskostnader
• Underlaget är köparnas prislistor och VMF Qberas stambank för Mellansverige. Avsmalningen är olika i norr och söder, vilket innebär att visade priser är något för höga i norr och för låga i söder.
• Apteringstillägg (längdutfall) är inräknat.
• Massaved anges exkl. transportavdrag. Norr om E 18 finns transportavdrag, vilket förklarar det högre priset hos t.ex Mellanskog.

1) Uppsala, Stockholm och Västmanland.
2) Västra Värmlands och Dals Skogsägareförening

SKOGEN 12/10

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb