Jan Skogh har fått Silverkvisten

Jan Skogh får Silverkvisten
Jan Skogh får Silverkvisten av Anna-Lena Lindström, distriktschef på Skogsstyrelsen i Örebro.

Jan Skogh fick silverkvisten vid en ceremoni i Hällefors fredagen den
14 juni 2013.

Motivering:
 
Jan Skogh tilldelas Föreningen Skogens Silverkvist för att han utvecklat konceptet Rätt Metod Slutavverkning. Metoden medför att man kan ta ut mer biobränsle samtidigt som körskadorna minskas. Dessutom har konceptet visat sig ha positiva effekter på arbetsmiljön för förarna samtidigt som bränsleförbrukningen för både skördare och skotare minskar.
 
Jan har, tillsammans med sina kollegor i Stora Enso Skogs maskinlag 601, visat på ett mycket stort engagemang och stor initiativförmåga. Tack vare Jan och lag 601 har utvecklingen för drivningen tagit ett stort steg framåt!


Anna-Lena Lindström, distriktschef på Skogsstyrelsen i Örebro delade ut till Jan Skogh. Fredrik Granath, regionchef för Stora Enso Skog Region Öst var också med.

Jans idé har nu utvecklats vidare till ett väl genomarbetat koncept som tas vidare på bred front inom Stora Enso Skog. Flera andra aktörer inom skogsnäringen har visat intresse för konceptet. Stora Enso Skog arbetar vidare med Rätt Metod Gallring som bygger på
Jans ursprungliga idé.