Jämförpriser September 2011

SKOGENs virkesspecial – se vad bolagen och skogsägareföreningarna ger för ditt normalbestånd.

Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning
Svart färg = oförändrat
Grå färg = prognos.

Från 1 januari har Mellanskog garantipriser.

JÄMFÖRPRISER • 17 AUGUSTI 2011

Pris i kr/m3 fub. exkl. moms

 TallGran
Billerud573423
Holmen, Norrbotten516402
Norra Skogsäg, Luleålistan523394
SCA, Norrbotten572426
Sveaskog, Norrbotten534402
Holmen, Västerbotten516402
Norra Skogsäg, Skellefteålistan523394
SCA, Västerbotten572438
Sveaskog, Västerbotten532405
Norrskog, S. Lappland484400
   
Holmen, Västernorrl/Jämtl501421
Norrskog, Kustlistan479418
SCA, Västernorrland501421
Stora Enso, Jämtland451369
SCA, Jämtland501421
Holmen, Hälsingl/Medelp512420
Mellanskog, Häls/Härjed 4)497413
Sveaskog, Hälsingl/Härjed493397
Stora Enso, Hälsingland451369
Holmen, Härjed/Dal/Gästr512418
Mellanskog, Dal/Gästr 4)483425
   
Stora Enso, Dalarna426382
Sveaskog, Dalarna466423
Stora Enso, Gästrikland426399
Mellanskog, N. Värmland 4)475441
VVDS, V. Värmland 2)483441
Stora Enso, Värmland425382
Holmen, Uppland480445
Mellanskog, Uppl/Sthlm 4)475441
   
Sveaskog, Sörm/Närk/S.Värm466434
Stora Enso, N. Mälardalen 1)415391
Holmen, Västmanland481459
Mellanskog, Västmanland 4)475441
Sveaskog, Västmanl/Uppl453415
Holmen, N. Örebro481459
Mellanskog, N. Örebro 4)475441
Mellansk, S. Örebro, S. Värml 4)487456
Stora Enso, Örebro414397
Stora Enso, Sörmland419405
Holmen, Sörmland/S. Örebro497476
Mellanskog, Sörmland 4)487456
   
Stora Enso, V. Götaland434440
Sveaskog, Skaraborg463471
Sveaskog, Götaland538505
Holmen, Norrköping532507
Holmen, Tranås531502
Holmen, Vimmerby528506
Södra, Götaland 3)542500
Frödinge Skog553498
Mellanskog, Gotland 4)494441
MASSAVED • 17 AUGUSTI 2011

Pris i kr/m3 fub. exkl. moms.

 BarrGranBjörk
Billerud330330
Holmen, Norrb/Västerb330330
Norra Skogsägarna350350
SCA, Norrb/Västerb330330
Sveaskog, Norrb/Västerb330330
    
Holmen, Västernorrland330330330
Norrskog , Västernorrland350362346
SCA, Västernorrland330342330
Holmen, Häls/Medelpad340355340
Holmen, Härjed/Dal/Gäst340355340
Stora Enso, Häls/Härjed330345325
Sveaskog, Häls/Härjed330345325
Mellanskog, Häls/Härjed340355340
 
Mellanskog, Dalarna/Gästr340355340
Stora Enso, Dalarna/Gästr330345325
Sveaskog, Dalarna/Gästr330345325
Holmen, Uppland340355340
Holmen, Västmanland340355340
Mellansk, Västmanl/Uppl340355340
    
Sveaskog, Uppland315330330
Mellanskog, Mälardalen340355340
Stora Enso, Mälardalen 1)315330310
Sveaskog, Västml/Söderm315330330
Holmen, Sörmland340355340
    
VVDS, V. Värmland 2)340355340
VVDS, V. Dalsland 2)340365330
Mellanskog, Värmland340355340
Stora Enso, Värmland330345325
Sveaskog, Värmland330345325
Sveaskog, Örebro315330330
Stora Enso, Örebro315330310
Holmen, Örebro340355340
Mellanskog, Örebro340355340
Stora Enso, Bohus/Dalsl350365330
    
Holmen, Östergötland350365350
Sveaskog, Östergötland350365350
Holmen, Småland350365350
Södra, Götaland350365350
Mellanskog, Gotland350350330
Sveaskog, Skaraborg350350350
Sveaskog, Götaland350365350
    
FÖRKLARINGAR JÄMFÖRPRISER OCH MASSAVED

• Listan på jämförspriser återspeglar priset per kubikmeter när ett normalbestånd avverkas. Timrets längd, kvalitet, diameter och andel massaved vägs ihop.
• Gäller avverkningsuppdrag.
• Exkl. avverkningskostnader
• Underlaget för jämförspriserna är köparnas prislistor och VMF Qberas stambank för Mellansverige. Avsmalningen är olika i norr och söder, vilket innebär att visade priser är något för höga i norr och för låga i söder.
• Apteringstillägg (längdutfall) är inräknat.
• Massaved anges exkl. transportavdrag. Norr om E 18 finns transportavdrag, vilket förklarar det högre priset hos t.ex Mellanskog.

1) Uppsala, Stockholm och Västmanland.
2) Västra Värmlands och Dals Skogsägareförening.
3) Åtvidaberg/Kinda.
4) Garantiprislistor.

Ur SKOGEN 8/11

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb