Jämförpriser november 2015

SKOGENs virkesspecial – se vad bolagen och skogsägareföreningarna ger för ditt normalbestånd.

Kommentar: Millimetrar blir kronor

Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning
Svart färg = oförändrat

JÄMFÖRPRISER • 14 OKTOBER 2015
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms
 TallGran
BillerudKorsnäs, Norrb inland 3)452327
BillerudKorsnäs, Norrb kust 3)476369
Norra Skogsäg, Norrb. kust418329
SCA, Norrbotten kust444332
Sveaskog, Norrbotten449357
Holmen, Västerbotten418377
Norra Skogsäg, Västerb. norra421339
SCA, Västerbotten444346
Sveaskog, Västerb. kust449364
Nätraälven, Ångermanland483402
N. Skogsäg., Ångermanl.397351
Norrskog, S. Lappland/Jämtland405340
Holmen, Västernorrl/N Jämtl392348
Norrskog, Västernorrl. kust405340
SCA, Västernorrland/Jämtland437360
Stora Enso, Jämtl/Härjed/Hälsingl400322
Holmen, Häls/Härjed/Medelp/S Jämt418338
BillerudKorsnäs, Hälsingland407375
Mellanskog, Häls/Härjed434347
Sveaskog, Hälsingl/Härjed398353
Holmen, Dal/Gästrikland426343
Mellanskog, Dal/Gästr434347
Stora Enso, Dal/Gästr379328
BillerudKorsnäs, Dalarna384349
BillerudKorsnäs, Gästrikland394357
Sveaskog, Dal/Gästr406341
VVDS, Värmland 2)425382
Stora Enso, N.Värml, N.Örebro363344
Forimp, Södra Värmland456398
Mellanskog, Västm/Uppl/N Sthlm/N Örebro/N Värml409356
Sveaskog, Västm/Uppl/N.Värm391347
Stora Enso, Upps/Sthlm/Västm379328
Holmen, Uppland404357
Holmen, N. Örebro/Västmanl401393
BillerudKorsnäs, N. Örebro/Västmanl/
Sthlm/Uppl
393358
Mellansk, S Örebro/S Värml/Sörml/S Sthlm421379
Stora Enso, S.Örebro, S.Värml366353
Sveaskog, Sörml/Närke/S.Värml406364
Stora Enso, Sörmland388375
Holmen, Sörmland/S. Örebro/S Sthlm406392
BillerudKorsnäs, S. Örebro/Sörmland400381
VVDS, Dalsland 2)452411
Stora Enso, V. Götaland388328
Sveaskog, Skaraborg432412
Sveaskog, GötalandInga uppgifter
Holmen, Östergötland476478
Holmen, Småland472455
Södra, Region Öst491474
Södra, Region Väst491465
Mellanskog, Gotland416356
   
Finland södra v42, €9,31608520
MASSAVED • 14 OKTOBER 2015
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms.
 BarrGranBjörk
BillerudKorsnäs, Norrb250290
Holmen, Norrb/Västerb280290
Norra Skogsägarna Norrb/Västerb/Ångermanl275275
SCA, Norrbotten/Västerbotten250290
Sveaskog, Norrb/Västerb275300
Nätraälven, Ångermanland300300
Holmen, Västernorrl/N Jämt280280290
Norrskog , Västernorrland250250271
SCA, Västernorrland250262290
Holmen, Hälsingland230245270
Holmen, Dal/Gäst/Härjed/S Jämtl230245270
Stora Enso, Häls/Härjed230245265
Sveaskog, Häls/Härjed230245265
Mellanskog, Häls/Härjed230245270
Mellanskog, Dalarna/Gästr230245270
Stora Enso, Dalarna/Gästr230245265
Sveaskog, Dalarna/Gästr230245265
BillerudKorsnäs, Dal/Gästr/Värml230245265
Holmen, Uppland230245270
Holmen, Västmanl/Sörml/Örebro/S Sthlm230245270
Mellansk, Västmanl/Uppl/Mälard230245275
Stora Enso, Mälardalen 1)230245270
BillerudKorsnäs, Mälard/Örebro 1)230245270
Sveaskog, Västmanl/Sörml/Uppl230245270
VVDS, Värmland 1)230245270
Mellanskog, Värmland230245270
Stora Enso, Värmland230245265
Sveaskog, Örebro230245270
Sveaskog, Värmland230245265
Forimp, Värmland 1)230245265
Stora Enso, Värmland/Örebro230245270
Mellanskog, Örebro230245275
Stora Enso, Bohuslän/Dalsland250265290
VVDS, Dalsland280295295
Holmen, Östergötland/Småland280295320
Sveaskog, Östergöt/N:a Smål280295320
Södra, Västra Götaland280280320
Södra, Östra Götaland280295320
Mellanskog, Gotland250250290
Sveaskog, Skaraborg280280295
    
Finland v42, €9,31284272257
Lettland Nord v42, €9,27278278280
Lettland Syd v42, €9,27278275278
  
FÖRKLARINGAR JÄMFÖRPRISER OCH MASSAVED

• Listan på jämförpriser återspeglar priset per kubikmeter när ett normalbestånd avverkas. Timrets längd, kvalitet, diameter och andel massaved vägs ihop.
• Gäller avverkningsuppdrag.
• Exkl. avverkningskostnader.
• Underlaget för jämförpriserna är köparnas prislistor och VMF Qberas stambank för Mellansverige. Avsmalningen är olika i norr och söder, vilket innebär att visade priser är något för höga i norr och för låga i söder.
• Apteringstillägg (längdutfall) är inräknat.
• Massaved anges exkl. transportavdrag. Norr om E 18 finns transportavdrag.
Mer om hur jämförpriserna fungerar kan du läsa på skogen.se/jamforpriser.
1)Ej transportavdrag.
2) Västra Värmlands och Dals Skogsägareförening. Ej transportavdrag.
3) Transportavdrag på timmer.

SKOGEN 10/2105

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb