Jämförpriser november 2013

SKOGENs virkesspecial – se vad bolagen och skogsägareföreningarna ger för ditt normalbestånd.

Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning
Svart färg = oförändrat

Klentimmer avgör priset
Ursäkta, fel pris

JÄMFÖRPRISER • 15 OKTOBER 2013
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms
 TallGran
Billerud Korsnäs442339
Holmen, Norrbotten400347
Norra Skogsäg, Norrb. kust400319
SCA, Norrbotten425330
Sveaskog, Norrbotten395339
Holmen, S.Västerb/N.Jämtl/N.Västern382348
Norra Skogsäg, Västerb. norra404327
SCA, Västerbotten426344
Sveaskog, Västerb. kust402343
Nätraälven, Ångermanland404368
N. Skogsäg., Ångermanl.381340
Norrskog, S. Lappland387339
Holmen, Västernorrl/Jämtl382348
Norrskog, Kustlist/Västern387339
SCA, Västernorrland407357
Stora Enso, Jämtl/Härjed357306
SCA, Jämtland407357
Holmen, Hälsingl/Medelpad372329
Holmen, Härjedalen372337
Mellanskog, Häls/Härjed 3)375324
Sveaskog, Hälsingl/Härjed380339
Stora Enso, Hälsingland357306
Holmen, Dal/Gästrikland372329
Mellanskog, Dal/Gästr 3)375332
Stora Enso, Dal/Gästr357306
Sveaskog, Dal/Gästr379342
Mellanskog, N. Värmland 3)361337
VVDS, Värmland 2)397372
Stora Enso, N.Värml, N.Örebro353327
Holmen, Uppland363338
Mellanskog, Uppl/Sthlm 3)361337
Stora Enso, N. Mälardalen 1)361328
Holmen, Västmanland353343
Mellanskog, Västmanland 3)361337
Sveaskog, Västm/Uppl/N.Värml358330
Holmen, N. Örebro/Västm353343
Mellanskog, N. Örebro 3)361337
BK, N. Örebro/Västmanl. 4)362333
Mellansk, S. Örebro, S. Värml 3)366346
Sveask, Sörm/Närk/S.Värm364349
Stora Enso, S.Örebro, S.Värml365336
Stora Enso, Sörmland366337
Holmen, Sörmland/S. Örebro359350
BK, S. Örebro/Sörmland 4)370346
Mellanskog, Sörmland 3)366346
VVDS, Dalsland 2)411391
Stora Enso, V. Götaland409402
Sveaskog, Skaraborg 6)424415
Holmen, Norrköping/Tranås445419
Holmen, Vimmerby444427
Södra, Region Öst 7)466427
Södra, Region Väst 7)466427
Mellanskog, Gotland 3)382340
   
Finland v41, €8,80 5)571515
Vika Wood, Lettland520495
MASSAVED • 15 OKTOBER 2013
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms.
 BarrGranBjörk
Billerud Korsnäs250290
Holmen, Norrb/Västerb280290
Norra Skogsägarna Norrb/Västerb/Ångermanl275300
SCA, Norrbotten250290
SCA, Västerbotten250290
Sveaskog, Norrb/Västerb275300
Nätraälven, Ångermanland300300
Holmen, Västernorrland280280290
Norrskog , Västernorrland260260271
SCA, Västernorrland250262290
Holmen, Häls/Medelpad230245270
Holmen, Dal/Gäst/Härjed230245270
Stora Enso, Häls/Härjed230245265
Sveaskog, Häls/Härjed230245270
Mellanskog, Häls/Härjed230245270
Mellanskog, Dalarna/Gästr230245270
Stora Enso, Dalarna/Gästr230245265
Sveaskog, Dalarna/Gästr230245270
BK, Dalarna/Gästr/Värml 4)230245265
Holmen, Uppland230245270
Holmen, Västmanland230245270
Mellansk, Västmanl/Uppl230245275
Sveaskog, Uppland230245270
Mellanskog, Mälardalen230245275
Stora Enso, Mälardalen 1)230245270
BK, Mälardal./Örebro län 4)230245270
Sveaskog, Västmanland230245270
Sveaskog, Sörmland230245270
Holmen, Sörmland230245270
VVDS, Värmland 2)230245270
Mellanskog, Värmland230245270
Stora Enso, Värmland230245265
Sveaskog, Värmland230245270
Sveaskog, Örebro230245270
Stora Enso, Örebro230245270
Holmen, Örebro230245270
Mellanskog, Örebro230245270
Stora Enso, Bohus/Dalsl250265290
VVDS, Dalsland 2)280295320
Holmen, Östergötland255270325
Sveask, Österg/N:a Smål280295320
Holmen, Småland255270325
Södra, Västra Götaland280280320
Södra, Östra Götaland280295320
Mellanskog, Gotland250250300
Sveaskog, Skaraborg280280320
    
Finland v41, €8,80 5)254271248
Lettland Nord335322285
Lettland Syd326335275
FÖRKLARINGAR JÄMFÖRPRISER OCH MASSAVED

• Listan på jämförspriser återspeglar priset per kubikmeter när ett normalbestånd avverkas. Timrets längd, kvalitet, diameter och andel massaved vägs ihop.
• Gäller avverkningsuppdrag.
• Exkl. avverkningskostnader
• Underlaget för jämförspriserna är köparnas prislistor och VMF Qberas stambank för Mellansverige. Avsmalningen är olika i norr och söder, vilket innebär att visade priser är något för höga i norr och för låga i söder.
• Apteringstillägg (längdutfall) är inräknat.
• Massaved anges exkl. transportavdrag. Norr om E 18 finns transportavdrag.

1) Uppsala, Stockholm och Västmanland. Ej transportavdrag.
2) Västra Värmlands och Dals Skogsägareförening. Ej transportavdrag.
3) Garantiprislistor.
4) Billerud Korsnäs
5) Snitt hela Finland. Omräknat och jämfört med listans övriga jämförpriser.
6) Se notis ”Ursäkta…”
7) Se artikel ”Klentimmer…”

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb