Jämförpriser maj 2012

SKOGENs virkesspecial – se vad bolagen och skogsägareföreningarna ger för ditt normalbestånd.

Små rörelser på virkesmarknaden

Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning
Svart färg = oförändrat

JÄMFÖRPRISER • 16 APRIL 2012
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms
  Tall Gran
Billerud 573 423
Holmen, Norrbotten 514 402
Norra Skogsäg, Luleålistan 500 397
SCA, Norrbotten 536 409
Sveaskog, Norrbotten 534 402
Holmen, Västerbotten 514 402
Norra Skogsäg, Skellefteålistan 507 404
SCA, Västerbotten 536 422
Sveaskog, Västerbotten 532 405
Norrskog, S. Lappland 460 387
Holmen, Västernorrl/Jämtl 501 421
Norrskog, Kustlistan 452 392
SCA, Västernorrland 472 396
Stora Enso, Jämtland 415 356
SCA, Jämtland 472 396
Holmen, Hälsingl/Medelp 432 373
Mellanskog, Häls/Härjed 4) 429 365
Sveaskog, Hälsingl/Härjed 436 368
Stora Enso, Hälsingland 415 356
Holmen, Härjed/Dal/Gästr 432 371
Mellanskog, Dal/Gästr 4) 429 376
Stora Enso, Dal/Gästr 395 349
Sveaskog, Dalarna 426 378
Mellanskog, N. Värmland 4) 417 384
VVDS, Värmland 2) 434 394
Stora Enso, Värmland 402 378
Holmen, Uppland 422 389
Mellanskog, Uppl/Sthlm 4) 417 384
Stora Enso, N. Mälardalen 1) 405 370
Holmen, Västmanland 424 395
Mellanskog, Västmanland 4) 417 384
Sveaskog, Västm/Uppl/N.Värml 416 374
Holmen, N. Örebro 424 395
Mellanskog, N. Örebro 4) 417 384
Mellansk, S. Örebro, S. Värml 4) 430 400
Sveask, Sorm/Närk/S.Värm 425 394
Stora Enso, Örebro 383 368
Stora Enso, Sörmland 409 385
Holmen, Sörmland/S. Örebro 438 408
Mellanskog, Sörmland 4) 430 400
VVDS, Dalsland 2) 453 408
Stora Enso, V. Götaland 436 410
Sveaskog, Skaraborg 449 434
Sveaskog, Götaland 496 441
Holmen, Norrköping 472 437
Holmen, Tranås 472 437
Holmen, Vimmerby 470 436
Södra, Götaland 3) 488 448
Mellanskog, Gotland 4) 437 386

MASSAVED • 16 APRIL 2012
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms.
  Barr Gran Björk
Billerud 330 330
Holmen, Norrb/Västerb 330 330
Norra Skogsägarna 330 350
SCA, Norrb/Västerb 310 330
Sveaskog, Norrb/Västerb 330 330
Holmen, Västernorrland 330 330 330
Norrskog , Västernorrland 330 332 326
SCA, Västernorrland 290 302 310
Holmen, Häls/Medelpad 275 290 290
Holmen, Härjed/Dal/Gäst 275 290 290
Stora Enso, Häls/Härjed 275 290 290
Sveaskog, Häls/Härjed 275 290 290
Mellanskog, Häls/Härjed 275 290 300
Mellanskog, Dalarna/Gästr 275 290 300
Stora Enso, Dalarna/Gästr 275 290 290
Sveaskog, Dalarna/Gästr 275 290 290
Holmen, Uppland 275 290 290
Holmen, Västmanland 275 290 300
Mellansk, Västmanl/Uppl 275 290 300
Sveaskog, Uppland 275 290 295
Mellanskog, Mälardalen 275 290 310
Stora Enso, Mälardalen 1) 275 290 290
Sveaskog, Västmanland 275 290 295
Sveaskog, Sörmland 275 290 310
Holmen, Sörmland 275 290 310
VVDS, Värmland 2) 275 290 300
Mellanskog, Värmland 275 290 300
Stora Enso, Värmland 275 290 290
Sveaskog, Värmland 275 290 290
Sveaskog, Örebro 275 290 295
Stora Enso, Örebro 275 290 290
Holmen, Örebro 275 290 300
Mellanskog, Örebro 275 290 300
Stora Enso, Bohus/Dalsl 300 315 290
VVDS, Dalsland 2) 300 315 350
Holmen, Östergötland 300 315 350
Sveaskog, Östergötl, N. Smål 300 315 350
Holmen, Småland 300 315 350
Södra, Götaland 280 305 350
Mellanskog, Gotland 290 290 320
Sveaskog, Skaraborg 300 300 350
Sveaskog, Götaland 300 315 350

FÖRKLARINGAR JÄMFÖRPRISER OCH MASSAVED

• Listan på jämförspriser återspeglar priset per kubikmeter när ett normalbestånd avverkas. Timrets längd, kvalitet, diameter och andel massaved vägs ihop.
• Gäller avverkningsuppdrag.
• Exkl. avverkningskostnader
• Underlaget för jämförspriserna är köparnas prislistor och VMF Qberas stambank för Mellansverige. Avsmalningen är olika i norr och söder, vilket innebär att visade priser är något för höga i norr och för låga i söder.
• Apteringstillägg (längdutfall) är inräknat.
• Massaved anges exkl. transportavdrag. Norr om E 18 finns transportavdrag, vilket förklarar det högre priset hos t.ex Mellanskog.

1) Uppsala, Stockholm och Västmanland. Ej transportavdrag.
2) Västra Värmlands och Dals Skogsägareförening. Ej transportavdrag
3) Kinda.
4) Garantiprislistor.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb