Jämförpriser februari 2014

SKOGENs virkesspecial – se vad bolagen och skogsägareföreningarna ger för ditt normalbestånd.

Kommentar: Lettland har fått euro – hur påverkas virket?
Kommentar: 60 kronors påslag jämnar ut spelplan

Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning
Svart färg = oförändrat

JÄMFÖRPRISER • 14 JANUARI 2014
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms
 TallGran
BillerudKorsnäs, Norrb inland461335
BillerudKorsnäs, Norrb kust480329
Holmen, Norrbotten400347
Norra Skogsäg, Norrb. kust400319
SCA, Norrbotten425330
Sveaskog, Norrbotten427352
Holmen, S.Västerb/N.Jämtl/N.Västern382348
Norra Skogsäg, Västerb. norra404327
SCA, Västerbotten426344
Sveaskog, Västerb. kust427360
Nätraälven, Ångermanland404368
N. Skogsäg., Ångermanl.381340
Norrskog, S. Lappland387339
Holmen, Västernorrl/Jämtl382348
Norrskog, Kustlist/Västern387339
SCA, Västernorrland407357
Stora Enso, Jämtl/Härjed357306
SCA, Jämtland407357
Holmen, Hälsingl/Medelpad372329
Holmen, Härjedalen372337
Mellanskog, Häls/Härjed 3)375324
Sveaskog, Hälsingl/Härjed380339
Stora Enso, Hälsingland357306
Holmen, Dal/Gästrikland372329
Mellanskog, Dal/Gästr 3)375332
Stora Enso, Dal/Gästr357306
Sveaskog, Dal/Gästr379342
Mellanskog, N. Värmland 3)361337
VVDS, Värmland 2)397372
Stora Enso, N.Värml, N.Örebro353327
Holmen, Uppland363338
Mellanskog, Uppl/Sthlm 3)361337
Stora Enso, N. Mälardalen 1)361328
Holmen, Västmanland353343
Mellanskog, Västmanland 3)361337
Sveaskog, Västm/Uppl/N.Värml358330
Holmen, N. Örebro/Västm353343
Mellanskog, N. Örebro 3)361337
BK, N. Örebro/Västmanl. 4)362333
Mellansk, S. Örebro, S. Värml 3)366346
Sveask, Sörm/Närk/S.Värm364349
Stora Enso, S.Örebro, S.Värml365336
Stora Enso, Sörmland366337
Holmen, Sörmland/S. Örebro359350
BK, S. Örebro/Sörmland 4)370346
Mellanskog, Sörmland 3)366346
VVDS, Dalsland 2)411391
Stora Enso, V. Götaland409402
Sveaskog, Skaraborg 6)424415
Holmen, Norrköping/Tranås445424
Holmen, Vimmerby444424
Södra, Region Öst466431
Södra, Region Väst466427
Mellanskog, Gotland 3)382340
   
Glommen Skog, Norge 5)423382
Finland v52, €8,88 6)573519
Vika Wood, Lettland520495
MASSAVED •14 JANUARI 2014
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms.
 BarrGranBjörk
BillerudKorsnäs250290
Holmen, Norrb/Västerb280290
Norra Skogsägarna Norrb/Västerb/Ångermanl275300
SCA, Norrbotten250290
SCA, Västerbotten250290
Sveaskog, Norrb/Västerb275300
Nätraälven, Ångermanland300300
Holmen, Västernorrland280280290
Norrskog , Västernorrland260260271
SCA, Västernorrland250262290
Holmen, Häls/Medelpad230245270
Holmen, Dal/Gäst/Härjed230245270
Stora Enso, Häls/Härjed230245265
Sveaskog, Häls/Härjed230245270
Mellanskog, Häls/Härjed230245270
Mellanskog, Dalarna/Gästr230245270
Stora Enso, Dalarna/Gästr230245265
Sveaskog, Dalarna/Gästr230245270
BK, Dalarna/Gästr/Värml 4)230245265
Holmen, Uppland230245270
Holmen, Västmanland230245270
Mellansk, Västmanl/Uppl230245275
Sveaskog, Uppland230245270
Mellanskog, Mälardalen230245275
Stora Enso, Mälardalen 1)230245270
BK, Mälardal./Örebro län 4)230245270
Sveaskog, Västmanland230245270
Sveaskog, Sörmland230245270
Holmen, Sörmland230245270
VVDS, Värmland 2)230245270
Mellanskog, Värmland230245270
Stora Enso, Värmland230245265
Sveaskog, Värmland230245270
Sveaskog, Örebro230245270
Stora Enso, Örebro230245270
Holmen, Örebro230245270
Mellanskog, Örebro230245270
Stora Enso, Bohus/Dalsl250265290
VVDS, Dalsland 2)280295295
Holmen, Östergötland280295295
Sveask, Österg/N:a Smål280295295
Holmen, Småland280295295
Södra, Västra Götaland280280295
Södra, Östra Götaland280295295
Mellanskog, Gotland250250275
Sveaskog, Skaraborg280280295
    
Havass Skog, Norge 5)212260217
Glommen Skog, Norge 5)215244233
Finland v52, €8,88 6)249270252
Lettland Nord352351298
Lettland Syd348355298
FÖRKLARINGAR JÄMFÖRPRISER OCH MASSAVED

• Listan på jämförspriser återspeglar priset per kubikmeter när ett normalbestånd avverkas. Timrets längd, kvalitet, diameter och andel massaved vägs ihop.
• Gäller avverkningsuppdrag.
• Exkl. avverkningskostnader
• Underlaget för jämförspriserna är köparnas prislistor och VMF Qberas stambank för Mellansverige. Avsmalningen är olika i norr och söder, vilket innebär att visade priser är något för höga i norr och för låga i söder.
• Apteringstillägg (längdutfall) är inräknat.
• Massaved anges exkl. transportavdrag. Norr om E 18 finns transportavdrag.

1) Uppsala, Stockholm och Västmanland. Ej transportavdrag.
2) Västra Värmlands och Dals Skogsägareförening. Ej transportavdrag.
3) Garantiprislistor.
4) BillerudKorsnäs
5) NOK 1,06
6) Snitt södra Finland. Omräknat och jämfört med listans övriga jämförpriser.

SKOGEN 1/2014

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb