Jämförpriser december 2012

SKOGENs virkesspecial – se vad bolagen och skogsägareföreningarna ger för ditt normalbestånd.

Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning
Svart färg = oförändrat

Köpsågverkens prislistor lägre
Kommentar: Nyinvesteringar och sänkningar i norr
 

JÄMFÖRPRISER • 15 NOVEMBER 2012
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms
 TallGran
Billerud447347
Holmen, Norrbotten442365
Norra Skogsäg, Norrb. kust488383
SCA, Norrbotten455369
Sveaskog, Norrbotten510402
Holmen, Västerbotten442365
Norra Skogsäg, Västerb. norra446351
SCA, Västerbotten455369
Sveaskog, Västerbotten513405
N. Skogsäg., Ångermanl.422363
Norrskog, S. Lappland394349
Holmen, Västernorrl/Jämtl419373
Norrskog, Kustlistan394349
SCA, Västernorrland421370
Stora Enso, Jämtl/Härjed367318
SCA, Jämtland421370
Holmen, Hälsingl/Medelpad378337
Holmen, Härjedalen378337
Mellanskog, Häls/Härjed 4)397335
Sveaskog, Hälsingl/Härjed380339
Stora Enso, Hälsingland366318
Holmen, Dal/Gästr378337
Mellanskog, Dal/Gästr 4)397343
Stora Enso, Dal/Gästr367318
Sveaskog, Dal/Gästr379342
Mellanskog, N. Värmland 4)383365
VVDS, Värmland 2)397372
Stora Enso, N.Värml, N.Örebro360336
Holmen, Uppland386350
Mellanskog, Uppl/Sthlm 4)383365
Stora Enso, N. Mälardalen 1)369338
Holmen, Västmanland371354
Mellanskog, Västmanland 4)383365
Sveaskog, Västm/Uppl/N.Värml364341
Holmen, N. Örebro371354
Mellanskog, N. Örebro 4)383365
Mellansk, S. Örebro, S. Värml 4)389358
Sveask, Sorm/Närk/S.Värm370358
Stora Enso, S.Örebro, S.Värml372346
Stora Enso, Sörmland374347
Holmen, Sörmland/S. Örebro378360
Mellanskog, Sörmland 4)389358
VVDS, Dalsland 2)411391
Stora Enso, V. Götaland409376
Sveaskog, SkaraborgInga uppgifter
Sveaskog, GötalandInga uppgifter
Holmen, Norrköping404380
Holmen, Tranås404380
Holmen, Vimmerby402378
Södra, Region Öst 3)452413
Mellanskog, Gotland 4)405353
MASSAVED • 15 NOVEMBER 2012
Pris i kr/m3 fub. exkl. moms.
 BarrGranBjörk
Billerud270300
Holmen, Norrb/Västerb305315
Norra Skog. Norrb/Västerb305315
SCA, Norrb/Västerb285330
Sveaskog, Norrb/Västerb330330
Martinsons, Västerbotten305305315
Holmen, Västernorrland305305315
Norrskog , Västernorrland285285296
SCA, Västernorrland250262310
Holmen, Häls/Medelpad250265290
Holmen, Härjed/Dal/Gäst250265290
Stora Enso, Häls/Härjed250265290
Sveaskog, Häls/Härjed250265290
Mellanskog, Häls/Härjed250265300
Mellanskog, Dalarna/Gästr250265300
Stora Enso, Dalarna/Gästr250265290
Sveaskog, Dalarna/Gästr250265290
Karl Hedin250265290
Holmen, Uppland250265290
Holmen, Västmanland250265300
Mellansk, Västmanl/Uppl250265300
Sveaskog, Uppland250265295
Mellanskog, Mälardalen250265310
Stora Enso, Mälardalen 1)250265290
Sveaskog, Västmanland250265295
Sveaskog, Sörmland250265310
Holmen, Sörmland250265310
VVDS, Värmland 2)250265300
Mellanskog, Värmland250265300
Stora Enso, Värmland250265290
Sveaskog, Värmland250265290
Sveaskog, Örebro250265295
Stora Enso, Örebro250265290
Holmen, Örebro250265300
Mellanskog, Örebro250265300
Stora Enso, Bohus/Dalsl250265290
VVDS, Dalsland 2)280295350
Holmen, Östergötland255270325
Sveaskog, Östergötl, N. Smål300315350
Holmen, Småland255270325
Södra, Götaland 3)280295350
Mellanskog, Gotland275275320
Sveaskog, SkaraborgInga uppgifter
Sveaskog, GötalandInga uppgifter
FÖRKLARINGAR JÄMFÖRPRISER OCH MASSAVED

• Listan på jämförspriser återspeglar priset per kubikmeter när ett normalbestånd avverkas. Timrets längd, kvalitet, diameter och andel massaved vägs ihop.
• Gäller avverkningsuppdrag.
• Exkl. avverkningskostnader
• Underlaget för jämförspriserna är köparnas prislistor och VMF Qberas stambank för Mellansverige. Avsmalningen är olika i norr och söder, vilket innebär att visade priser är något för höga i norr och för låga i söder.
• Apteringstillägg (längdutfall) är inräknat.
• Massaved anges exkl. transportavdrag. Norr om E 18 finns transportavdrag, vilket förklarar det högre priset hos t.ex Mellanskog.

1) Uppsala, Stockholm och Västmanland. Ej transportavdrag.
2) Västra Värmlands och Dals Skogsägareförening. Ej transportavdrag. Plus 10 kr för medlem.
3) Kinda.
4) Garantiprislistor.

SKOGEN 11/2012

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb