Jämförpriser april 2012

SKOGENs virkesspecial – se vad bolagen och skogsägareföreningarna ger för ditt normalbestånd.

Alla avvaktar

Grön färg = prishöjning
Röd färg = prissänkning
Svart färg = oförändrat

JÄMFÖRPRISER • 14 MARS 2012

Pris i kr/m3 fub. exkl. moms

 TallGran
Billerud573423
Holmen, Norrbotten514402
Norra Skogsäg, Luleålistan500397
SCA, Norrbotten536409
Sveaskog, Norrbotten534402
Holmen, Västerbotten514402
Norra Skogsäg, Skellefteålistan507404
SCA, Västerbotten536422
Sveaskog, Västerbotten532405
Norrskog, S. Lappland460387
Holmen, Västernorrl/Jämtl501421
Norrskog, Kustlistan452392
SCA, Västernorrland472396
Stora Enso, Jämtland415356
SCA, Jämtland472396
Holmen, Hälsingl/Medelp432373
Mellanskog, Häls/Härjed 4)429365
Sveaskog, Hälsingl/Härjed464368
Stora Enso, Hälsingland415356
Holmen, Härjed/Dal/Gästr432371
Mellanskog, Dal/Gästr 4)426376
Sveaskog, Dalarna426378
Mellanskog, N. Värmland 4)417384
VVDS, Värmland 2)434394
Stora Enso, Värmland402378
Holmen, Uppland422389
Mellanskog, Uppl/Sthlm 4)417384
Stora Enso, N. Mälardalen 1)405370
Holmen, Västmanland424385
Mellanskog, Västmanland 4)417384
Sveaskog, Västm/Uppl/N.Värml416374
Holmen, N. Örebro424385
Mellanskog, N. Örebro 4)417384
Mellansk, S. Örebro, S. Värml 4)430400
Sveask, Sorm/Närk/S.Värm425394
Stora Enso, Örebro383368
Stora Enso, Sörmland409385
Holmen, Sörmland/S. Örebro438398
Mellanskog, Sörmland 4)430400
VVDS, Dalsland 2)453408
Stora Enso, V. Götaland436410
Sveaskog, Skaraborg449434
Sveaskog, GötalandSänkn på gång
Holmen, Norrköping474431
Holmen, Tranås474431
Holmen, Vimmerby470430
Södra, Götaland 3)494460
Mellanskog, Gotland 4)442393
MASSAVED • 14 MARS 2012

Pris i kr/m3 fub. exkl. moms.

 BarrGranBjörk
Billerud330330
Holmen, Norrb/Västerb330330
Norra Skogsägarna330350
SCA, Norrb/Västerb310330
Sveaskog, Norrb/Västerb330330
Holmen, Västernorrland330330330
Norrskog , Västernorrland330332326
SCA, Västernorrland290302310
Holmen, Häls/Medelpad275290290
Holmen, Härjed/Dal/Gäst275290290
Stora Enso, Häls/Härjed275290290
Sveaskog, Häls/Härjed275290290
Mellanskog, Häls/Härjed275290300
Mellanskog, Dalarna/Gästr275290300
Stora Enso, Dalarna/Gästr275290290
Sveaskog, Dalarna/Gästr275290290
Holmen, Uppland275290290
Holmen, Västmanland275290300
Mellansk, Västmanl/Uppl275290300
Sveaskog, Uppland275290295
Mellanskog, Mälardalen275290310
Stora Enso, Mälardalen 1)275290290
Sveaskog, Västmanland275290295
Sveaskog, Sörmland275290310
Holmen, Sörmland275290310
VVDS, Värmland 2)275290300
Mellanskog, Värmland275290300
Stora Enso, Värmland275290290
Sveaskog, Värmland275290290
Sveaskog, Örebro275290295
Stora Enso, Örebro275290290
Holmen, Örebro275290300
Mellanskog, Örebro275290300
Stora Enso, Bohus/Dalsl300315290
VVDS, Dalsland 2)300315350
Holmen, Östergötland300315350
Sveaskog, Östergötl, N. Smål300315350
Holmen, Småland300315350
Södra, Götaland300315350
Mellanskog, Gotland310290320
Sveaskog, Skaraborg300300350
Sveaskog, Götaland300315350
FÖRKLARINGAR JÄMFÖRPRISER OCH MASSAVED

• Listan på jämförspriser återspeglar priset per kubikmeter när ett normalbestånd avverkas. Timrets längd, kvalitet, diameter och andel massaved vägs ihop.
• Gäller avverkningsuppdrag.
• Exkl. avverkningskostnader
• Underlaget för jämförspriserna är köparnas prislistor och VMF Qberas stambank för Mellansverige. Avsmalningen är olika i norr och söder, vilket innebär att visade priser är något för höga i norr och för låga i söder.
• Apteringstillägg (längdutfall) är inräknat.
• Massaved anges exkl. transportavdrag. Norr om E 18 finns transportavdrag, vilket förklarar det högre priset hos t.ex Mellanskog.

1) Uppsala, Stockholm och Västmanland.
2) Västra Värmlands och Dals Skogsägareförening.
3) Åtvidaberg/Kinda.
4) Garantiprislistor.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb