Guldkvisten

Föreningen Skogens styrelse delar årligen ut högst fem Guldkvistar till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk i enlighet med Föreningen Skogens ändamål och inriktning (”aktivt och ansvarsfullt brukande och nyttjande av skogen”). Priset består av en nål, modell större samt diplom.

Utmärkelsen Guldkvisten

Utdelas: Ca 3 kvistar per år.
Beslut: Styrelsen.
Utdelning: Vid större arrangemang anordnade av Föreningen Skogen i samband med att Kungahuset har inbjudits.

Pristagare 2023
Annika Felton, forskare, SLU:
Christer Karlsson, försöksledare, SLU:
Gunnar Wetterberg, historiker, författare och samhällsdebattör

Läs motiveringarna

Pristagare 2022
• Anna-Lena Axelsson, forskare och projektledare, SLU
• Björn Lyngfelt, fd informationsdirektör, Sundsvall
• Owe Martinsson, docent och före detta forskningsledare, SLU

Läs motiveringarna

Pristagare 2021
• Camilla Sandström, Professor vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet
• Johan Kuylenstierna, adjungerad professor och hedersdoktor, Stockholms Universitet
• Lars Stigsson, Entreprenör samt grundare av Sunpine och Treetotextile

Läs motiveringarna

Pristagare 2021
• Camilla Sandström, Professor vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet
• Johan Kuylenstierna, adjungerad professor och hedersdoktor, Stockholms Universitet
• Lars Stigsson, Entreprenör samt grundare av Sunpine och Treetotextile

Läs motiveringarna

Pristagare 2020
• Svante Axelsson, samordnare, Fossilfritt Sverige
• Tomas Gullberg, verksamhetsledare, Säker Skog
• Kerstin Dafnäs, ordförande, Spillkråkan

Läs motiveringarna

Pristagare 2019
• Martin Forsén, Burapha, Laos [Läs mer]
• Johanna Witzell, SLU [Läs mer]
• Urban Emanuelsson, Centrum för biologisk mångfald och Högskolan Kristianstad [Läs mer]

Läs motiveringarna

Pristagare 2018
• Irene Gustafsson och Björn Åström, Skogsmuseet i Lycksele
Läs tidningen SKOGENs artikel [2018-03-08]
Läs tidningen SKOGENs artikel [2018-09-21]
• Bo Jonasson och Per Jonasson, Skogspodden
Läs tidningen SKOGENs artikel
• Jan Hedberg, Skogsresor
Läs tidningen SKOGENs artikel
• Charlotte Bengtsson, Skogforsk
Läs tidningen SKOGENs artikel
Läs motivering

Pristagare 2017
• Claes Löfroth, Skogforsk
Läs tidningen SKOGENs artikel
• Scouterna (första organisation någonsin)
Läs tidningen SKOGENs artikel
Läs motivering

Pristagare 2016
• Clas Fries, Skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen
Läs tidningen SKOGENs artikel
• Håkan Dunberg, VD, Dunbergs Skogsservice AB
Läs tidningen SKOGENs artikel
• Peter Holmgren, Generaldirektör, Center for International Forestry Research (CIFOR)
Läs tidningen SKOGENs artikel
Läs motivering

Pristagare 2015
• Annika Nordin, Programchef, Future Forests
• Mats Hannerz, VD och vetenskapsredaktör, Silvinformation
• Katarina Levin, Sågverkschef Tunadals sågverk, SCA
Läs mer om 2015 års pristagare
Se film med motiveringarna från Skogsnäringsveckan 2015

Pristagare 2014
• Herman Sundqvist, skogsskötselchef Sveaskog, har i debatter blivit en viktig röst som ger stor betydelse för omvärldens förståelse för skogsbruket.
• Lennart Henrikson, Ekolog, Natur & Människa AB, har förändrat beteendet och kunskapsnivån när det gäller vattenfrågorna i hela det svenska skogsbruket.
Läs motivering

Pristagare 2013


Guldkvistmottagarna Marie S. Arwidson, Lena Sammeli-Johansson och Ola Lindgren. Foto: Johan Ardefors

• Lena Sammeli-Johansson, vd Svenska Skogsplantor, har med bred och djup kunskap varit en stark motor för att driva den tekniska utvecklingen och för att ta fram ett giftfritt skydd mot snytbaggar.
• Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna, har under hela sitt yrkesverksamma liv stått på barrikaderna för den svenska och europeiska skogsnäringen.
• Ola Lindgren, vd OL Skogsinventering, vars arbete ligger bakom en stor del av det svenska skogsbrukets förvaltning av skogens virkestillgångar.
Läs motivering

Pristagare 2012
• Skogsskötselansvarig Anna Norén, Stora Enso, är den starka drivkraften bakom Skötselskolan, en banbrytande utbildning på webben för människor som arbetar med skogsvård.
• Webbentreprenör Fredrik Reuter har skapat en community, Skogsforum, på Internet. Hans arbete har stor betydelse för kunskapsspridningen och kontaktskapande i skogsbruket.
• Utvecklingsledare vid Umeå universitet Birgitta Wilhelmsson har varit en stark drivkraft i Skogen i Skolan som ger tiotusentals barn bättre möjligheter att komma ut i skogen under skoldagen.
Läs motivering

Pristagare 2011
• Professor Roger Bergström för hans insatser som har haft stor betydelse i Skogssveriges strävan att ta vara på älgen som skogsresurs – och att minska dess skador på skogen.
• Affärsområdeschef Johan Freij som genom sitt informationsarbete har haft stor betydelse för en fungerande marknad för virke och fastigheter.
• Vd Carina Håkansson för att hon är en lysande förebild i gott ledarskap och för hennes arbete med att få inte minst kvinnor och unga att växa.
Läs motivering

Pristagare 2010
• Konstnär Henrik Teleman, Virserum, för att han med sin kärlek till skogen, virket och människan sprider förståelsen för skogens värden och möjligheter.
• Ämnesråd Hans Nilsagård, Stockholm, för sitt arbete att i internationella förhandlingar sprida skoglig klokskap i världen.
• Landshövding Maria Norrfalk, Falun. För att hon med sitt starka samhällsengagemang från många olika plattformar har drivit utvecklingen för grönare skogar.
Läs motivering

Pristagare 2009
• Mårten Larsson, Sundsvall, för att ha gjort en enastående insats för att samla intressenterna i skogen.
• Marianne Eriksson, Ås, för att genom sin lysande pedagogik föra ut kunskap och inspiration till Sveriges skogsbrukare.
• Ulf Sandström, Öjebyn, för aktiva och värdefulla insatser för skogsmaskinföretagandet och dess villkor.
Läs motivering

Pristagare 2008
• Skogsägaren Mari André, Bromma, Stockholm, för värdefulla insatser att engagera nya grupper av skogsägare i ett aktivt skogsbruk.
• Skogsägaren Marie Sander, Plommarp, Eksjö, för värdefulla insatser att engagera kvinnor i skogsbruket och öka jämställdheten i branschen.
• Jägmästare Bo Nilsson, Stockholm, som i 50 år har bidragit till att utveckla fröhanteringen och skapa bättre egenskaper hos allt det frö som blir till Sveriges skogar.
• Skog Dr Jonas Jacobsson, Sigtuna, som aktivt bidragit till utvecklingen av den skogliga planeringen och hushållningen med skogarna.
Läs motivering

Pristagare 2007
Lantbrukskonsulent Helene Reiter, Ronneby
Professor Göran Ståhl, Umeå
Redaktör Bo Lindevall, Åkersberga
Läs motivering

Pristagare 2006
Hans-Åke Elofson, Jägmästare, Borlänge
Lars Klingström, Informationschef, Holmen Skog, Norrköping
Jan Lindberg, Skogsmästare, Bollnäs
Ola Rosvall, Skog. Dr., platschef vid Skogforsks forskningsstation i Sävar
Elisabet Salander, Senior Executive Vice President, Stora Enso, Falun
Per Simonsson, Skogsekolog, SCA Skog AB, Sundsvall
Läs motivering

Pristagare 2005
Carl-Johan Bredberg, Teknisk chef Holmen Skog, Örnsköldsvik
Åsa Tham, Förste Stiftsjägmästare, Svenska kyrkan, Västerås (Skultuna)
Göran Örlander, Professor, Växjö universitet, Växjö
Läs motivering

Pristagare 2003
Börje Drakenberg, Saltsjö-Boo, Södermanland
Maskinentreprenör Christer Lennartsson, Vislanda, Småland [Läs mer»]
Maskiningenjör Jan Carlsson, Vittaryd, Småland [Läs mer»]
Docent Gun Lidestav, Bjurholm, Västerbotten
Tidigare biträdande direktören Gunnar Zettersten, Täby, Uppland
Delades ut 8 mars 2004.
Läs motivering

Pristagare 2002
Skog. Dr Stefan Bucht, Mullsjö
Skog. Dr Kaj Rosén, Uppsala
VD Leif Strömquist, Huddinge
Skog. Dr Gudmund Vollbrecht, Rickenbach, Schweiz
Ämnesråd, Fil Mag. Astrid Bergquist, Stockholm
Delades ut 10 mars 2003.
Läs motivering

Pristagare 2001
Jägmästare Gunnar Andersson, Umeå
Civilingenjör Dag Myhrman, Uppsala
Seniorkonsult Hans-Eric Johansson, Stockholm
Fil. lic Johan Nitare, Jönköping
Skogsmästare Torbjörn Johnsen, Jönköping
Tidigare förbundsordförande Åke Pettersson, L Gryten
Delades ut 11 mars 2002.
Läs motivering

Pristagare 2000
VD Erland Charlesworth
Sekreteraren i Virkesmätningsrådet Lennart Forsberg
Skogsvårdschef Gunnar Johansson
Skogsförvaltare Esben Möller Madsen
Forskningschef Lisa Sennerby Forsse
Delades ut 12 mars 2001.
Läs motivering

Pristagare 1999
Vd Ulf Österblom
Produktionsledare Bror Österman
Vd Carl Ulfsparre
Avdelningschef Lars-Erik Liljelund
Professor Jan-Erik Hällgren
Läs motivering

Pristagare 1998
Professor Stig Andersson
Sven Sjunnesson
Reidar Persson
Pär Järnland
Ekolog Olov Johansson
Läs motivering

Pristagare 1997
Bengt Ehnström
Börje Falk
Jerker Karlsson
Sune Linder
Lars-Eric Åström

Pristagare 1996
Länsjägmästare Gustav Fredriksson
VD Jan Fryk
Skogsvårdschef Ragnar Friberg
Skogschef Sven Lundell
Skogsvårdschef Per Persson

Pristagare 1995
Redaktör Hans Berg
Stefan Bleckert
Dekanus Per-Ove Bäckström
Urban Falkeström
Rolf Pettersson

Pristagare 1994
F.d Riksdagsman Jan Fransson
Förbundsordförande Arne Johansson
F.d Riksdagsman Sven-Erik Lorentzon
Ekolog Börje Pettersson
Jägmästare Jan Sandström

Pristagare 1993
VD Roger Asserståhl
Fotograf Bo Göran Backström
Skog D Pelle Gemmel
Departementsrådet Anders Holmgren
Länsjägmästare Hans Petré

Pristagare 1992
Byråchef Ingemar Lindström
Skogsmästare Anders Bragée
VD Stig Österberg
Marknadsdirektör Per-Olov Häger
Professor Gustaf von Segebaden

Pristagare 1991
Skogsdirektör Ingvar Ekholm, Falun
Professor Harry Eriksson, Garpenberg
Länsjägmästare Ingemar Linné, Nyköping
Direktör Fredrik Luhr, Gävle
Jägmästare Magnus Sjölander, Torsby

Pristagare 1990
Professor Bengt Ager, Garpenberg
Avdelningschef Hans Ekelund, Jönköping
Direktör Agge Norrström, Uppsala
Jägmästare Paul Willén, Gävle
Jägmästare Anders Ågren, Växjö

Pristagare 1989
Jägmästare Bengt Brynte, Hedemora
Länsjägmästare Arne Johansson, Växjö
Jägmästare Niels Nannestad, Rössjöholm
Docent Hans Odin, Umeå
Förbundsordförande Thore Öhlund, Boden

Pristagare 1988
Länsjägmästare Ingemar Eriksson, SVS Luleå
Skogsdirektör Tore Erkén, MoDo Skogen Ö-vik
Skogschef Ove Jacobsson, Mellanskog Gävle
Professor Jan-Erik Lundmark, SLU Uppsala

Pristagare 1987
Jägmästare Henning Hamilton, Djursholm
Skogsvårdschef Jan-Åke Lundén, Växjö
Jägmästare Ingemar Nordansjö, Täby
Skogsdirektör Jan Remröd, Stockholm

Pristagare 1986
Skogsinspektor Edvin Nilsson, Hagfors
Skogschefen Åke Troedsson, Gävle
Professor Bengt Jonsson, Umeå
Jägmästare Martin Werner, Ekebo

Pristagare 1985
Skogsvårdskonsulent Sven-Åke Claeson, SVS i D-län mm
Stiftsjägmästare Rolf Bergqvist, Göteborgs Stiftsnämnd
Direktör Lars G Sundblad, Iggesund
Professor Milan Simak, Skoghögskolan, Umeå
Jägmästare Monika Stridsman, Domänverket, Jokkmokk

Pristagare 1984
Länsjägmästare Bo Axelson, Umeå
Skogsdirektör Sven Embertsén, Sundsvall
Direktör Stig Johansson, Uppsala
Skogsdirektör Olle Möller, Luleå
f Skogschef Karl-Erik Nilsson, Finspång

Pristagare 1983
Direktör Teppo Warras, Finland
Direktör Wilhelm Elsrud, Norge
Informationschef Bertil Gustafson
Skogmästare Jan-Erik Berggren
Adjunkt Rolf Holmgren
Skogsdirektör Håkan Vestergren
Skogsdirektör Nils Gripenberg
Docent Nils Landqvist

Pristagare 1982
Professor Sven-Olof Andersson
Professor Mårten Bendz
Skogsdirektör Gunnar Enander
Professor Bertil Matérn
Skogsvårdschef Roland Nellbeck

Pristagare 1982
Jägmästare Hans Mörner
Direktör Börje Ohlsen
Direktör Abel Olsson
Jägmästare Karl-Rune Samuelson
Direktör Ingemar Öhrn

Pristagare 1980
Direktör Olle Berggrund
Direktör Mats Carlgren
Avdelningsdirektör Kjell Jonsson
Jägmästare Carl Einar Malmberg
Professor Nils-Erik Nilsson

Pristagare 1979
Direktör Per Sköld

Pristagare 1978
GD Folke Rydbo
Skogsdirektör Hans Lundberg
Skogsdirektör Gösta Lundqvist
Avdelningschef Eric Falk
Jägmästare Hugo von Sydow

Pristagare 1977
Skogsvårdskonsulent Bo Runöfors
Skogsdirektör Göran Söderström
Skogsdirektör Carl Jähkel
Professor Helge Johnsson
Skogsdirektör Bo Hansson

Pristagare 1976
Forst lic Fritz Bergman
Skog lic Erik Edlund
Docent Stig Hagner
Doktor Robert Holzapfl
Skogsvårdschef Erik Samuelson
Skogsvårdschef Eric Stefansson

Pristagare 1975
Professor Charles Carbonnier
Jägmästare Bengt Rudholm
Jägmästare Sölve Thulin
Länsjägmästare Erik Sillerström

Pristagare 1974
Professor Bertil Haglund
Professor Carl Olof Tamm
Länsjägmästare Gunnar Carlborg

Pristagare 1973
Direktör Lennart Christoffersson
Skogschef Svante Fahlgren
Direktör Ulf Helmers
Jägmästare Börje Häggström
Driftsdirektör Hans Olsson

Pristagare 1972
Skogsdirektör Carl Gustaf Sundberg
Byråchef Ragnar Hjorth
Professor Erik Hagberg
f Överjägmästare Åke Hedenfalk

Pristagare 1971
Skogsdirektör Claes Danell
Skogschef Karl-Gustav Zimmerman

Pristagare 1970
f Byråchef Sven-Ingvar Sjöstedt

Pristagare 1968/1969
f Landshövding Manfred Näslund

Pristagare 1967
Jägmästare Hans Hedlund

Pristagare 1965
f Byråchef W Plym Forshell
Generaldirektör Fredrik Ebeling
Skogschef Torsten Andrén
Skogschef Folke von Heideken

Utdelad av Norrlands Skogsvårdsförbund.

Pristagare 1963
Jägmästare Erik Ronge
f Generaldirektör Erik W Höjer

Utdelad av Norrlands Skogsvårdsförbund.

Pristagare 1962
F. skogsdirektör Nils Bergsjö

Utdelad av Norrlands Skogsvårdsförbund.

Pristagare 1933
Amiral A. Lindman
F d generaldirektör K. Fredenberg
F d landshövding N. Ringstrand
Disponent E. Granström

Utdelad av Norrlands Skogsvårdsförbund.

Såväl före som efter 1933 torde det finnas mottagare som dock inte f n är funna i arkiven.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb