Guldkvisten – Motiveringar – 2021

Camilla Sandström
Titel: Professor vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet

Det räcker inte med politiska mål. Det påpekar professor Camilla Sandström. Det behövs verktyg att nå målen. Bara då kan kolliderande intressen hitta gemensamma vägar framåt.

Med ett brinnande intresse för människor, och med både ödmjuk och skarp approach, tar sig Camilla an polariserande frågeställningar i skogs-, vilt- och naturvårdsdebatten.

Hennes forskning sprider ljus över hur människor och grupper kommunicerar med varandra, hur olika delar av samhället möts i konfliktsituationer och att det är en naturlig del av samhällsutvecklingen. För konflikter driver idéer. När de hanteras rätt.

Camilla har gett dialogprocesser i skogen ett ansikte. Med sitt trygga och lugna sätt och med norrländsk touch lyckats hon få olika parter att lyssna och fundera. Hon visar vilka samhälleliga verktyg som finns och behövs för att mötas tryggare.

Alla älskar skogen på sitt sätt. Camillas forskning visar hur vi bättre kan göra det tillsammans.

Guldkvisten till Johan Kuylenstierna
Titel: Adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms Universitet

Johan Kuylenstierna är professorn, hedersdoktorn, styrelseledamoten, folkbildaren, optimisten, inspiratören och debattören. Johans mångsidighet är sinnebilden för hans eget budskap om att Sverige kan bli fossilfritt före många andra: Genom samverkan och synergier. Tillsammans klarar vi det om vi vill, och Johan pekar på skogens viktiga roll som förnybar råvara och kolsänka – en av många bitar i klimatpusslet.

Men han lyfter också fram ekosystemens utsatthet. Deras ekologiska, ekonomiska och sociala värden som vi måste rädda genom en omställning.

Johans kunskaper och inflytande på akademin, näringslivet och den allmänna opinionen får oss att vilja följa honom till ett fossilfritt Sverige, där skogen blir både räddaren och den räddade.

Guldkvisten till Lars Stigsson
Titel: Entreprenör samt grundare av Sunpine och Treetotextile

I den globala omställning av industrin mot ett hållbart samhälle som vi börjar se nu är Lars Stigsson en uppfinnare och entreprenör med lyskraft. Han tar in skogsprodukternas förnybarhet i nya branscher. Med företag som Sunpine och Treetotextile går han hela vägen från innovation till industriell produktion. Skog blir till diesel och skog blir till kläder. Skogsindustrins restprodukter blir högvärdiga råvaror.

Tack vare Lars har hjärtat börjat klappa snabbare hos Sveriges skogsbrukare: I många generationer har de redan levererat virke till viktiga vardagsvaror, från toalettpapper till hela hus. Nu är de med och levererar förnybarhet till ännu fler delar av samhället. Lars Stigsson får skogen att göra ännu mer nytta.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb