Greve Carl Bernadottes skogspris till Tomas Lundmark

I hundra år har svensk skogsforskning lärt oss hur vi kan få allt mer virke ur skogarna, samtidigt som det finns allt mer kvar. Men med åren växer våra förväntningar på skogen vidare. Hur ska den räcka till allt, när befolkningen och välståndet ökar?

Som ingen annan tar professor Tomas Lundmark ett samlat grepp och visar hur vi kan sköta skogen aktivt för att få mer produkter, mångfald, klimatnytta och upplevelser. Men han visar också att vi måste se ekosystemens gränser. Att skogens gåvor kräver människans vägval.

I de förenklande debatter som lätt uppstår kring begränsade resurser visar Tomas pedagogiskt att det finns en mångfald av tänkbara vägar – men att vi måste välja. Lyssna på forskarna! Tomas visar att väl förvaltad kan skogen ge mer åt alla, men att den inte kan ge allt till någon.

Bild för David Persson
David Persson
Medlem- och marknadsansvarig