Grattis till Föreningen Skogens utmärkelser 2016

Varje år uppmärksammar Föreningen Skogen personer som gjort värdefulla insatser för de svenska skogarna och skogsbruket. Den 12 april 2016 delade H.M. Konung Carl XVI Gustaf ut Greve Carl Bernadottes Skogspris och tre stycken Guldkvistar, denna gång för första gången till en organisation. Här är årets pristagare:

Birgit Östman – mottagare av Greve Carl Bernadottes Skogspris

Birgit Östman

Flervåningshus med trästomme tar fart. Trästommar är ideala för industriellt byggande med hög kvalitet. De har visat sig vara kostnadseffektiva och bidrar till minskade utsläpp av koldioxid.

Men föråldrade brandskyddsregler hindrade ända fram till 1994 att byggnader över två våningar byggdes med en bärande stomme av trä. Birgit Östman var starkt drivande i det forsknings- och utvecklingsarbete som ledde till att reglerna blev funktionsbaserade och materialneutrala. Därigenom fick trä ett genombrott i stora byggnader.

Den forskning och utveckling som Birgit drivit har dessutom lett fram till att Svenska företag som bygger med trästomme idag har en världsledande position.

Under senare tid har hon dessutom samlat teoretiskt och praktiskt kunnande i ett stort FoU-program som utvecklat byggandet genom god hantering av akustik och vibrationer i lätta byggnadskonstruktioner.

Som hängiven och samlande kraft, framstående forskare och god mentor har Birgit Östman gjort stora insatser för att vi i Sverige och världen bygger allt mer klimat- och människovänligt i trä.

Claes Fries – mottagare av Guldkvisten

Claes Fries

Det brukar sägas att det tar tio år innan skogsforskning får brett genomslag i det praktiska skogsbrukandet. Efter 100 års forskning och tusentals forskares insatser är det en utmaning att omvandla dagens samlade forskningsresultat till tillämpad kunskap och användbara råd. Länge stod Sverige utan en encyklopedi i skogsskötsel.

Mycket tack vare Claes Fries finns dock nu den moderna, stora skogsskötselläroboken, Skogsskötselserien. En lärobok tillgänglig gratis på nätet för tusentals skogsanställda och intresserade familjeskogsbrukare.

Claes har initierat stora delar av arbetet, ordnat finansiering, utvecklat struktur, lirkat fram texter och bilder från egensinniga forskare och sett till att kunskapen knutits ihop där forskningen lämnat luckor.

Skogsskötselserien är bara en av Claes många insatser för att sprida forskningen till praktikens folk. Hans arbete bygger på förmåga att hantera människor lika väl som kunskaper och på ett tålamod som kanske bara en skogsbrukare kan uppbåda.

Claes Fries har gjort en avgörande insats för att få ut moderna skogsskötselkunskaper i praktiken, så att skogsbruket kan leverera virke och många andra skogliga värden från ett hållbart skogsbruk.

Håkan Dunberg – mottagare av Guldkvisten

Håkan Dunberg

Nittio procent av arbetet med skogsvård och avverkning vilar i händerna på landets skogsentreprenörer. Kåren bär därför ett stort ansvar för att vi bedriver ett effektivt och hållbart skogsbruk. Entreprenörerna har också en huvudroll i den skogstekniska utveckling som har bidragit till att göra landet till en av de världsledande skogsnationerna.

För att kunna fortsätta att vara ett skogsbruk i världsklass är det dessutom avgörande att vi lyckas presentera vår bransch så att vi attraherar duktiga människor.

Håkan Dunberg är en förgrundsgestalt i den svenska skogsentreprenörskåren. Han har gjort sig omtalad för sitt utvecklingsintresse och sin affärsmässiga inställning till företagande. I en bransch där strukturrationalisering kan skapa nya möjligheter har Dunbergs skogstjänst vuxit och är idag den svenska grenen av en svensk-finsk koncern, MKP-Dunbergs.

Parallellt med detta sätter han alltid människan i centrum. Lönsamhet och utveckling går hand i hand med trivsel och god arbetsmiljö. Och bara i en sådan kombination kan skogen locka nya unga förmågor.

Håkan Dunberg är en föregångare och förebild. Ju fler han kan inspirera desto högre utvecklingstakt i sektorn och desto bättre sköts Sveriges skogar.

Peter Holmgren – mottagare av Guldkvisten

Peter Holmgren

Nästan alla människor på jorden är beroende av skogen. Rika och fattiga. Skogen ger mat och bränslet som den lagas på. Skogen ger läkemedel, inkomster, centrala vardagsprodukter, spännande äventyr och andliga upplevelser. Men om vi i framtiden vill leva i rättvisa och välstånd och i balans med naturen måste skogen ge mycket mer av detta. En av de svenskar som gör mest för att nå dit är Peter Holmgren.

I sitt nuvarande arbete som chef för det internationella skogsforskningscentret CIFOR och i tidigare arbeten i FN:s och klimatets tjänst driver han, på en global nivå, utvecklingen för ett hållbart brukande av skogarna. Med rötter i svensk inventering, skogshushållning och mångbruk, och med ett imponerande globalt nätverk, arbetar han för skogar som ger mer till alla. Från dem som lever direkt av skogens frukter till megastädernas invånare som behöver förnybara industriprodukter och bränslen i sin vardag.

Att driva den globala utvecklingen kräver sinne för vetenskap och analys såväl som opinionsbildning. Det kräver erfarenhet av kulturella skillnader, visioner och förmåga att se många perspektiv. Peter Holmgren förenar de talangerna.

Peter Holmgren visar att engagemanget för skogen inte bara hör hemma på den egna täppan. Han gör en stor insats för ett hållbart brukande av världens skogar

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb