Ett Gott nytt läsarår!

Ett plus ett blir tre när Tidningen Skogsteknik blir en dotter till tidningen SKOGEN. Du får nu en extra tidning i din prenumeration utan att betala ett extra öre. En gåva till från oss till dig som är prenumerant på SKOGEN.

Du får tidningarnas bevakning av småskalig och storskalig teknik och läser precis som vanligt om virkesmarknad och skogs-ekonomi, skogsskötsel, arbetsmarknad, debatt, skogsbrukets människor och mycket, mycket annat.

Som helårsprenumerant får du SKOGEN Skogsteknik fyra gånger per år - helt utan kostnad i din ordinarie prenumeration.

Mer läsning, helt enkelt.

Är du ännu inte prenumerant ordnar du det på mindre än en minut här>>

Gott Nytt läsarår!

Bild för David Persson
David Persson
Marknadsansvarig