Skogsencyklopedin

xylometermätning

mätning av virkestrave eller stock med xylometer genom att den sänks ned helt i ett vattenfyllt kar. Vattenytans stigning ger ett mått på den tillförda volymen virke. Metoden användes på försök för kontrollmätning under 1970-talet, men fick ingen utbredd användning p.g.a. problem med bl.a. frysning. Metoden används inte alls i dag.

Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.

Visa fler

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb