träsliperi

Bild för admin Written by admin On the
äldre anläggning för framställning av mekanisk pappersmassa i form av slipmassa genom att veden pressades mot vattenbegjutna slipstenar och sönderdelades mekaniskt. De allra första bestod av roterande, vertikala slipstenar på horisontella axlar, senare roterade slipstenen horisontellt. Träsliperierna var den första fabrikstypen för mekanisk pappersmassa. Det första träsliperiet i Sverige anlades i Trollhättan 1857 och därefter byggdes ett hundratal fabriker vilka fram till början av 1900-talet producerade en av landets viktigaste exportvaror. Träslipningen ersattes då i allt större omfattning av malning i raffinörer. Se även mekanisk pappersmassa, massatillverkning.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.