tjäderlek

Bild för admin Written by admin On the
då flera tjädertuppar samlas på en, ofta traditionell, plats och där utför sina spelbeteenden (tjäderspel) kollektivt. Tjäderlekplatser hör till hänsynskrävande områden i skogsbruket. Se även lek, hotkategori, hyggesavgränsning.