tjäderlek

Bild för admin Written by admin On the
då flera tjädertuppar samlas på en, ofta traditionell, plats och där utför sina spelbeteenden (tjäderspel) kollektivt. Tjäderlekplatser hör till hänsynskrävande områden i skogsbruket. Se även lek, hotkategori, hyggesavgränsning.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.