Svenska skogsvårdsföreningen

Bild för admin Written by admin On the
skoglig sammanslutning bildad 1902 under namnet Föreningen för skogsvård för att ”främja en god skogsvård i landet och i sammanhang därmed ägna jaktvården sin uppmärksamhet”. 1914 ändrades namnet till Svenska skogsvårdsföreningen. Föreningen anordnade årliga diskussionsmöten och exkursioner samt utgav sedan1903 Skogsvårdsföreningens tidskrift där ”studier och undersökningar, som beröra skogsvården” publicerades. Från 1914 utgavs den mer populärt hållna Skogen.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.