skogslind

Bild för admin Written by admin On the
(Tilia cordata) ett utpräglat sekundärträd. Dess nordliga utbredningsgräns i Sverige följer i stort sett Limes norrlandicus. Trädet har en hög, tät och oregelbundet välvd krona. Det blir sällan mer än 25 meter högt men kan få mycket hög individålder (men ej stamålder) – så mycket som 2000 år. Blomningen sker i juli. Blommorna är tvåkönade och insektspollineras. Frukten är 1 cm lång, träaktigt hård med fem tydliga åsar. Lövsprickningen inträffar i maj. Bladen är rundat hjärtformiga med spets. Bladskivorna är 6–15 cm. Liksom skaften, finhåriga på ovansidan. Undersidan är hårig, grön och med vita hårtofsar i nervvinklarna.
Linden trivs utmärkt på lerig mark och passar därför som underväxt i ekbestånd. Stormfastheten är god. Lind förekommer naturligt enbart i lövblandskogar.
/Nedanstående är uppgift ur SE 2000/
I Sverige är föryngring genom frösådd ovanlig p.g.a. det kalla klimatet. Därför sprider den sig, naturligt, oftast med hjälp av rotskott och rotslående grenar. Självsådd kan dock förekomma. För att skapa en kvistren stam måste man skapa ett trängselskede i ungdomen. Använd ett tätt planteringsförband.
Röjning av lind måste göras försiktigt annars finns risk för flerstammighet och grova grenar. Som ung tål den beskärning för att få bättre stamform.
Gallring av lind inriktas på att vidmakthålla trängselverkan så att klykbildning och vattskott undviks.
Veden är gräddfärgad med lätt brun eller röd underton, inte särskilt dekorativ. Det finns ingen synlig skillnad mellan splint- och kärnved. Veden är ströporig och årsringarna svagt markerade. Virket är lätt att bearbeta och klyva. Det är inte beständigt mot röta och insekter. Lind var förr ett vanligt vårdträd som ansågs skydda mot åska och blixt. Man hamlade också träden för djurfoder. Idag används det främst inom skolslöjden och inom annat snickeri, svarveri och snideriarbete och som blindträ i möbler. Jfr lind, bohuslind.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.