ruderatväxt

Bild för admin Written by admin On the
växt som förekommer på ruderatmark, som är en starkt störd och omrörd mark, och som i regel är kvävegynnad. Flertalet arter av ruderatväxterna hör till vissa växtfamiljer, t.ex. korgblommiga, korsblommiga, måll- och potatisväxter. Havsstränder och lövskogar är naturliga växtplatser för många ruderatväxter.
Källa: Skogsencyklopedin, utgiven av Sveriges Skogsvårdsförbund (numera Föreningen Skogen), Stockholm år 2000. Redaktör: Michael Håkansson. På webbplatsen kan tillägg/korrigeringar förekomma.